Bilal-i Habeşî

Bilal-i Habeşî

Tem 11, 2009 2 Yazar: beytül ahzan


Anne ve babası Habeş’ten esir alınıp Arap Yarımadası’na getirilmişti.Sonraları Resulullah’ın (saa) müezzini olan Bilal, Ümeyye İbn Halef’in kölesiydi. Ümeyye, İslam önderinin en büyük düşmanlarından biriydi. Aşireti Allah Resulü’nün (saa) korumasını üstlendiklerinden, o da intikam almak için, yeni Müslüman olmuş kölesine herkesin gözü önünde işkence ederdi. Onu en sıcak günlerde çıplak bir şekilde sımsıcak çakılların üzerine yatırır, sıcak ve kocaman bir taşı da göğsünün üstüne koyar, sonra ona şöyle hitap ederdi: ” Muhammed’in (saa) Allah’ına tapmaktan vazgeçinceye , Lat ve Uzza’ya tapıncaya veya burada can verinceye kadar seni bırakmayacağım.” Ancak Bilal, bütün bu işkencelere rağmen, onun söylediklerine, kararlılığının göstergesi olun şu iki kelime ile cevap veriyordu: ” Ehad! Ehad!”

Yani Allah birdir! Allah birdir. Asla putperestlik ve şirk dinine geri dönmem.Taş kalpli birine ait olan bu zenci kölenin kararlılığı herkesi hayrete düşürmekteydi; hatta Varaka İbn Nevfel, onun bu içler acısı durumuna ağladı ve Ümeyye’ye şöyle dedi: ” Allah’a andolsun! Eğer onu bu vaziyette öldürürsen, ben onun kabrini ziyaretgâh yapacağım.” [1]

Ümeyye bazen daha kötü işkenceler de yapardı. Bilal’ın boynuna bir urgan bağlar, onu sokaklarda dolandırsınlar diye çocukların eline verirdi. [2]

İslam’ın ilk savaşı olan Bedir Savaşı’nda Ümeyye ve oğlu esir oldular. Müslümanlardan bazıları Ümeyye’nin öldürülmesini onaylamıyorlardı; ama Bilal şöyle diyordu: ” O küfrün önderidir ve öldürülmelidir.” Onun ısrarı üzerine baba ve oğul, yaptıkları zulmün karşılığını görerek öldürüldüler.

—————-

[1]Sire-i İbn Hişam, 1/318
[2]Tabakat-ı İbn Sa’d, 3/233. (Bilal’ın bu konuda gösterdiği sabrı ile ilgili olarak daha geniş bilgi için, bk. Mejteb-i İlam dergisi, 9. yıl, 5. ve 7. sayılar “Peygamber müezzini Bilal Habeşi” konusu )

——–

Allame Cafer Süphani’nin “Hz. Muhammed’in (saa) Hayatı” adlı kitabından alıntıdır.

Sayfa:108