Ebuzer-i Gıfari

Ebuzer-i Gıfari

Tem 17, 2009 0 Yazar: beytül ahzan

Ebuzer, İslam’ı seçen dördüncü veya beşinci kişiydi. [1] Dolayısıyla o, İslam’ın doğuşunun ilk günlerinde Müslüman olmuş ve “sabikûn=öncüler” grubunda yer almıştır.

Kur’ân-ı Kerim’in açıkladığı gibi; Hz. Peygamber’in (saa) risaletinin başlangıcında iman eden kimseler, büyük bir makama sahiptirler. [2] Ayrıca, Mekke’nin fethinden önce iman eden kimseler de maneviyat ve makam bakımından, İslam’ın yayılıp güçlendikten sonra, yani Mekke’nin fethinden sonra iman edenlerle bir değildir.Kur’ân-ı  Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmiştir.

“Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz.İşte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür.[3]

———-
1-Usdu’l-Gâbe, 1/301 ; el-isabe, 4/64 ; el-İstiab , 4/62
2-Vakıa Suresi, 10-11 ve tevbe suresi, 100
3-Hadid Suresi/ 10. ayet

———-

Allame Cafer Süphani’nin “Hz. Muhammed’in (saa) Hayatı” adlı kitabından alıntıdır.

Sayfa:111