Hirre Hadisesi

Hirre Hadisesi

May 6, 2011 0 Yazar: beytül ahzan

Medine halkı hicri 63 yılında Yezit’in zulümlerinden özellikle Kerbela olayından çok etkilenmiş ve ayaklanma kararı almıştı. Yezit’in yöneticisi Osman b. Muhammed b. Ebusufyan’ı şehirden kovaladılar. Aralarında geçici bir yönetim kurulu oluşturdular. Yezit’in hilafetini kabul etmediklerini ilan ettiler. [Murucu’z Zeheb, c.3, s.68-69]

Mervan b. Hakem’in evinde toplanan Emevi taraftarlarını Medine’den dışarı çıkardılar. Olaylardan haberdar olan Yezit, Müslim b. Ukbe komutanlığında elli bin kişilik orduyu Medine halkının kıyamını bozmak için gönderdi. Müslim b. Ukbe ordusuyla beraber Medine yakınlarındaki “Herre” denen bölgeye geldi. Medine halkı Abdullah b. Henzele (gasilul melaike) komutanlığında onlara karşı koydu.
Fakat onların şehre girmesini önleyemediler ve yenilgiye uğradılar. Yezit’in ordusu Kureyş ve Ensar’dan 200 kişiyi halktan ise en az 4.000 kişiyi katliam ettiler. [Murucu’z Zeheb c.3, s.70]

Katliam edilenlerin 10.000 kişi olduğu da nakledilmiştir. [el-Bidaye ven-Nihaye c.8, s.224]

Bu saldırıda Yezit; kendi ordusuna Medineli kadınlara tecavüz etme hakkı ve yağmalama izni vermişti. Bin tane kadın bundan dolayı hamile kaldı. İmam Zeynelabidin (as) ve yakınlarına dokunmadılar. Allah’ın laneti Yezit ve onun gibi zalimlere olsun! (Amin)