Hz. Ali’nin (as) Hilafetinden Sonra Ammar’ın (ra) Rolü

Hz. Ali’nin (as) Hilafetinden Sonra Ammar’ın (ra) Rolü

Tem 31, 2009 4 Yazar: beytül ahzan

Hz. Ali (Aleyhisselam) iktidara gelince Ammar Yasir İmam Ali’nin (Aleyhisselam) iktidar başında kalması için olağanüstü çaba gösteriyor ve canla başla çalışıyordu. Bunun kanıtı Cemel ve Sıffin savaşlarında gösterdiği büyük fedakârlıklar örneğiydi. Hz. Ali (Aleyhisselam) Cemel savaşından önce Kufe valisi Ebu Musa Eş’ari’ye iki defa mektup yazarak Kufe halkının savaşa kaltılmasına engel olmamasını istedi.

Ebu Musa Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) mektuplarını umursamadan halkın savaşa katılmasına engel oldu. İmam Ali (Aleyhisselam), İmam Hasan (Aleyhisselam) ve Ammar Yasir’i Kufe‘ye gönderdi. İmam Hasan (Aleyhisselam) babası Emirü’l-Mümin Ali’yi (Aleyhisselam) öven bir konuşma yaptı. Ardından da Ammar Yasir ayağa kalkarak Allah’a hamd-ü sena, Peygambere (s.a.a) selat ve selam gönderdikten sonra şöyle dedi: “Ey Kufe halkı! Peygamberinizin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) kardeşi ve amcasının oğlu sizleri Allah’ın dinine yardım etmeye çağırıyor. Allah sizleri iki şeyle imtihan etti; bir defasında dini inancınız ile sonra da anneniz Ayşe ile sınadı sizleri.

Dini inancınız farzdır ve her şeyden önde gelir. Cemel savaşında Ammar Yasir yaşlı olduğundan dolayı fiziki olarak olarak askerlerin en güçsüz ve zayıflarındandı. Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) ordusundan Elba b. Heysem, Hind b. Amr-ı Cemeli, Zeyd b. Suham gibi müminleri şehit eden Ayşe’nin ordusunda yer alan yiğit ve cesur Amır b. Yesrib-i Ayşe’nin devesinin yılarını bıraktı ve Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) ordusundan kendisine karşı koyacak rakip istedi. Ammar onun karşısına karşısına çıktı. Ammar ile Yesrib sıkı bir savaşa başladı. Yesrib’in kılıncı Ammar’ın kalkanına sıkıştı. Ammar bunu değerlendirerek onu bir kılınç darbesiyle yere serdi.

Yesrib, yaralanıp yere düşünce Ammar ayağından tuttu ve sürükleyerek Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) huzuruna getirdi ve Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) emriyle de onu öldürdü. Hz. Ali (Aleyhisselam) Ayşe‘nin ordusundan insanların öldürüldüğünü görünce Malik ve Ammar’ı çağırarak onlara şöyle buyurdu: “İkiniz gidin, Ayşe’nin devesini öldürün, o deve hayatta olduğu müddetçe fitne ateşi sönmeyecektir. Çünkü onlar o deveyi kendilerine kıble edindiler.” Ammar ve Malik Eşter Ayşe’nin bindiği devenin yanına yaklaşarak deviyi öldürdüler. Devenin öldürüldüğünü gören askerler Ayşe’yi yalnız bırakıp firar ettiler.

İmam Ali (Aleyhisselam) fitnenin tekrar baş göstermemesi için Muhammed b. Ebubekir’i Ayşe‘nin yanına gönderdi. Muhammed b. Ebubekir ablası Ayşe’yi Abdullah b. Half Hazai’nin evine götürdü.

————–

“İmam Ali’nin Ashabı” kitabından alıntıdır

Yazar: Kerim Uçar