İlk Vahiy

Yazar: beytül ahzan Tarih: 6 Kasım 2009 5.1K kez okundu İslam Tarihi 1 Yorum
İlk Vahiy
Bu yazıyı değerlendirin

Vahiy meleği, saadet ve hidayet kitabının başlangıcı olarak birkaç ayeti, onu nübüvvet elbisesi ile onurlandırsın diye, Allah tarafından Kureyş Emini’ne okumakla görevlendirilmişti. O melek, Cebrail (as) ve o gün de bi’set günüydü. İlerde bugünden bahsedeceğiz.


Şüphesiz, bir melekle yüz yüze gelmek için, özel bir hazırlığa ihtiyaç vardır. Güçlü ve yüce bir ruha  sahip olmayan kimsenin bir melek ile görüşmeye ve nübüvvet  yükünü kaldırmaya gücü yetmez. Kureyş Emin’i (saa), bu hazırlığı uzun zamandır yaptığı ibadetler, derin düşünce ve tefekkürler ve ilahi lütuf sayesinde elde etmişti. Birçok siyer yazarlarının naklettiğine göre, O Bi’set gününden önce, birçok rüyalar görmüştü ve gördüğü rüyalar aynen gerçekleşiyordu. [1]

Bir müddet sonra, ona zevk veren saatler, yalnız ibadetle baş başa olacağı saatler oluvermişti artık. O, özel bir günde, ibadetle meşgulken, melek bir levha ile indi ve onun yanında levhayı alarak ona şöyle hitap etti:

“İkra!” Yani, “Oku!” O, ümmî olduğundan ve okuma ve yazma bilmediğinden, ben okuma bilmem diye cevap verdi. Vahiy meleği onu iyice sıkarak tekrar okumasını istedi ve yüne aynı cevabı aldı. Melek bir daha onu iyice sıktı, bunu iç kere tekrar etti. Üçüncü sıkmadan sonra ansızın meleğin elinde olan levhayı okuyabildiğini hissetti. O anda, aslında beşeriyetin saadet kitabının giriş niteliğinde olan şu ayetleri okudu:

“Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.”[2]

Cebrail (as), görevini yerine getirdi, Hz. Peygamber (saa) de vahiy nazil olduktan sonra, Hira Dağı’nda inerek Hz. Hatice’nin evinin yolunu tuttu. [3]

Söz konusu ayetler, aslında Hz. Peygamber’in (saa) programının ana hatlarını belirliyordu. Açıkça, getirdiği dinin, kalem kullanmak, okumak ve ilim sahibi olmak gibi temeller üzerine kurulu olduğunu bildiriyordu.

——–

1-Sahih-i Buharî, 1.c. <<Kitabu’l-İlim>> 3.s; Biharu’l-Envar, 18/194

2-Alak Suresi 1-5

——–

Hz. Muhammed’in (saa) Hayatı kitabından alıntıdır.

Yazar: Allame Cafer Süphani

Sayfa: 88

Yorum Bırak

  1. mesut dedi ki:

    Kardeşim, onca şia kaynağındaki rivayetler arasından bu saçma ve uydurma rivayeti mi buldun ???