Namazı Neden Türkçe Kılamıyoruz?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Şubat 20101 Yorum
Namazı Neden Türkçe Kılamıyoruz?

Şüphesiz namaz bir ibadet olarak Allah Teala’nın emrettiği şekilde ve İslam’da açıklandığı üzere yerine getirilmelidir. Ve bu dinin apaçık hükümlerindendir. Bazıları, dine karşı düşmanlıklarını, -kendilerini bu dine mensup gösterip- dini inançları tahrip ve tahrif etmekle ortaya koymaktadırlar İşte bunlar, dini tahrif etmek için, son zamanlarda namazın Türkçe kılınması düşüncesini ortaya atmışlardır. Biz, namazın Türkçe kılınmasının caiz olmadığını... 

Şefaat Şirk Midir?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Ocak 2010Yorum Yok
Şefaat Şirk Midir?

ŞEFAAT ŞİRK MİDİR? Şefaat, liyakatli ve iyi insanların Allah velilerini vasıta kılarak Allah’ın sonsuz rahmetinden ve mağfiretinden yararlanmasıdır. Şefaat, insanlarda ümit ruhunu canlandıran ve İslam’ın en yüce öğretilerinden biridir. Şefaat meselesi eskilerden beri insanların ilgisini çekmiş ve sürekli kelam ilminin vazgeçilmez tartışma konularından biri olmuştur. Gerçi bazı kimselerin kaleme aldığı eserlerde şefaat hakkında birtakım şüpheler ortaya... 

Tavşan Eti Neden Haramdır?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 25 Kasım 200991 Yorum
Tavşan Eti Neden Haramdır?

Soru: “Ehlibeyt fıkhında tavşan etinin haram olduğunu duymuşuzdur. Ancak bunun hem haramlığının hadislerden delilini hem de felsefesini bizlere açıklarsanız memnun oluruz.” Cevap: Bismillahirrahmanirrahim Tavşan etinin haram olduğuna dair bir çok hadis nakledilmiştir ki aynı zamanda bunların bir çoğunda tavşan etinin neden haram olduğu da açıklanmıştır.Ehlibeyt mektebinin fakihleri bu hadislere dayanarak tavşan etinin haram olduğunda icma ve ittifak etmişlerdir. Bu... 

Humusun Verileceği Yerler

Yazar:beytül ahzan Tarih: 11 Eylül 2009Yorum Yok
Humusun Verileceği Yerler

1834- Humus iki kısma bölünmelidir: Bir yarısı seyitlerin hissesi olup, şer’î hâkimin yetkisindedir. Humusun bu bölümü, tüm şartlara haiz müçtehide teslim edilmeli ve onun izniyle fakir, yetim veya yolculukta muhtaç durumda kalan seyitlere verilmelidir. Humusun diğer yarısı ise Masum İmam’ın (a.s) hissesidir, ki bu zamanda tüm şartlara haiz müçtehide verilmeli ya da onun izin verdiği bir yerde harcanmalıdır. Fakat insan, İmam’ın (a.s) hissesini, taklit... 

Kadınların Kaş Almasının Hükmü Nedir?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Ağustos 20093 Yorum
Kadınların Kaş Almasının Hükmü Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim Soru: Günümüzde “kaş alınabilir” diye fetva veren hocaların sayısı gitgide artıyor; oysa bugüne dek bize bunun günah olduğu söylenirdi. Fakat bir de şu görüş var: Süslenmek, güzel görünmek, kadınların fıtratında var; (ki İslam dini fıtrata uygun bir dindir!) ve bunu özellikle Avrupa’dakilere uygularsak, Müslüman kadın neden diğerlerine çirkin görünsün ki? Yani bir Müslüman diğerlerine göre neden çirkin olsun? İnsanlara... 

Müzik Haram Mıdır?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Temmuz 200953 Yorum
Müzik Haram Mıdır?

SORU-1: Müzik ve şarkı dinlemenin haramlığıyla ilgili ayet ve hadislerden bize örnekler verebilir misiniz? CEVAP-1:İslam’da insanın nefsani heveslerini kabartıp şehevi duygularını tahrik eden ve genellikle günah ehlinin dinlediği ve kullandığı müzikler haramdır. Bunun Kur’an ve hadislerde bir çok delili vardır ki biz bunlardan sadece bazılarına değinmekle yetineceğiz: 1- “…İğrenç bir pislik olan putlardan kaçının; batıl sözlerden de kaçının.”(Hac,... 

Sakal Kesmek Haram Mıdır?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Temmuz 20091 Yorum
Sakal Kesmek Haram Mıdır?

Soru: Muhterem Hocam, derin ilminizden faydalanmak gerektiğine inanıyor ve cevabını incelemek istediğim bir soru sormak istiyorum size. Sakal kesmenin kaynaklarımızdaki rivayetler ışığında hükmünü bilmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür eder, Rabbim’den sizler için uzun ve bereketli ömürler vermesini için dua ediyorum. İltiması dua. Cevap: Muhterem kardeşim, önce sakal kesme hakkındaki fetvaları dikkatinize sunup daha sonra bu fetvaların dayanağı olan hadislerden...