Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 4

Yazar:beytül ahzan Tarih: 5 Mayıs 2011Yorum Yok
Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 4

129- el-Kâfi adlı eserde müellif kendi rivayet zinciriyle Zürare’ye dayandırdığı bir hadiste İmam Muhammed Bâkır’ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: “Peygamberimiz (s.a.a) Haşimoğullarının ölülerine başka bir Müslüman’ın ölüsüne yapmadığı bir şey yapardı ki, o da şudur: Haşimîlerden birinin cenaze namazını kıldırdıktan ve mezar toprağına su döktükten sonra elini toprak üzerine koyardı. Öyle ki, mezar toprağında parmaklarının izi çıkardı.... 

Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 3

Yazar:beytül ahzan Tarih: 4 Mayıs 2011Yorum Yok
Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 3

“Peygamberimiz (s.a.a) bazen sarığı altında ve bazen sarıksız olarak fes giyerdi. Kimi zaman da fesini başından çıkarıp önüne sütre yaparak namaz kılardı. Kimi zaman da sarığı bulunmaz, başına ve alnına bir örtü bağlardı. Peygamberimizin ‘Sehab=bulut’ adında bir sarığı vardı. Onu İmam Ali’ye hediye etmişti. Bu yüzden bazen İmam Ali (a.s) uzaktan bu sarıkla görününce Peygamberimiz, ‘Ali, Sehab (bulut) içinde size geldi’ diye espri yapardı.” “Peygamberimiz... 

Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Nisan 2011Yorum Yok
Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 2

20- İlel’uş-Şerâyi, Uyûn-u Ahbar’ir-Rıza ve el-Mecalis adlı eserlerin İmam Rıza’ya (a.s), onun da dedelerine (hepsine selâm olsun) dayanarak verdiği bilgiye göre, Peygamberimiz (s.a.a) şöyle dedi: “Şu beş şeyi ölünceye kadar bırakmam: Kölelerle birlikte yer sofrasında yemek yemek, çıplak sırtlı eşeğe binmek, elimle keçi sağmak, yünden dokunmuş elbise giymek ve çocuklara selâm vermek. Bunları, benden sonra sünnetim olsun diye yapıyorum.” [İlel’üş-Şerâyi,... 

Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Nisan 20111 Yorum
Hadisler Işığında Resulullah’ın Şemaili – 1

Peygamber efendimizin (s.a.a) üstün ahlâkı ve güzel edebini yansıtan Kur’ân ayetlerinin büyük bir kısmı, emir ve yasak şeklinde sunulmuştur. Bu yüzden bu bölümde, Peygamberimizin (s.a.a) üstün ahlâkı hakkında bütünsel bir fikir veren, onun güzel edebine işaret eden, aynı zamanda Kur’ân ayetleriyle desteklenen örnekleri, onun (s.a.a) sünnetine dayanan rivayetlerden derlemeyi uygun gördük. 1- Meani’l-Ahbar adlı eserde Ebu Hâle Temimî’den, o da İmam... 

Hz. Muhamed’in (saa) Hayatının Son Demleri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Ocak 2011Yorum Yok
Hz. Muhamed’in (saa) Hayatının Son Demleri

Hz. Muhamed’in (saa) Hayatının Son Demleri Medine’yi baştanbaşa bir ıstırap ve korkulu bir heyecan kaplamıştı. Hz. Peygamber’in (saa) ashabı, durumu yakından izlemek için, yaşlı gözler ve hüzünlü kalplerle evinin etrafını almışlardı. Evden gelen haberler, Hz. Peygamber’in (saa) durumunun ağır olduğu yönündeydi. Haberler, onun iyileşmesi yönündeki umutları yıkıyor ve ömürlerinden kısa bir müddet kaldığını, daha açık bir ifadeyle artık hayatının... 

Hz. Peygamber (saa) Şahitler Üzerine Şahit – 3

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Ocak 2011Yorum Yok
Hz. Peygamber (saa) Şahitler Üzerine Şahit – 3

O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır; çünkü yeryüzünü aydınlatacak güneş kalmamıştır artık, yer ve göğün düzeni tamamen dürülmüştür, o gün yeryüzü sahibinin nuruyla aydınlanacaktır. Öncekilerin ve sonrakilerin kitabı ortaya konur. Hak üzere hüküm verilmesi için peygamberler ve şahitler getirilir. O gün yapılacak şahitlikler, huzurî şahadetlerdir. O gün diller şahitlik edecek: O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı... 

Hz. Peygamber (saa) Şahitler Üzerine Şahit – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Ocak 2011Yorum Yok
Hz. Peygamber (saa) Şahitler Üzerine Şahit – 2

Bilindiği gibi sahip bulunduğumuz normal duyular ve bunlardan kaynaklanan gücümüz, sadece fiillerin ve amellerin şekillerini algılar. Bu algılama da ancak duyu açısından varolan, hissedilen bir şey için söz konusu olabilir, yok olan ya da görünmeyen şeyler için değil. Küfür, iman, kurtuluş, hüsran, kısacası duyularca algılanamayan ama insanın özünde gizli bulunan amellerin gerçekliklerine ve ruhsal anlamlara gelince; bunlar, kalplerin kazanımlarıdırlar. Tüm sırların... 

Hz. Peygamber (saa) Şahitler Üzerine Şahit – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 24 Ocak 2011Yorum Yok
Hz. Peygamber (saa) Şahitler Üzerine Şahit – 1

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber (s.a.a), insanlar için örnek alınması gereken bir şahsiyet olarak tanıtılır. “Andolsun Allâh’ın Elçisinde sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmaya inanan ve Allâh’ı çok anan kimseler için, uyulacak en güzel bir örnek vardır.” [1] Vahiyle inen her şey Resulullah’ta hayat bulmuştur. Onun yaptığı her şey vahyi temsil eder. O, insan-ı kâmilin en üstün... 

Veda Hutbeleri

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Ağustos 20101 Yorum
Veda Hutbeleri

Bu unvan bir çok kimseyi şaşırtabilir belki; zira çoğu insanımız şimdiye kadar “Vedâ Hutbeleri” değil, “Vedâ Hutbesi” ismini duymuştur. Halbuki aşağıda metinlerini vereceğimiz üzere, Allah Resulü (s.a.a) “Vedâ Haccı”nda bir yerde ve sadece bir hutbe değil, birkaç yerde ve birkaç hutbe okumuştur. Allah Resulü’nün Veda haccında, Arafat’ta, Mina’da, “Minada’ki “Hif” mescidinde,  ve “Gadir-i... 

Resulullah’ın (saa) Masumiyeti – 6

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Haziran 2010Yorum Yok
Resulullah’ın (saa) Masumiyeti – 6

12- Resulullah’ın (s.a.a) Müşrik Birisine İstiğfar Ettiği İddiası: İleri sürdükleri bir başka delil, güya Resulullah’ın Tevbe suresi 113. ayete aykırı olarak akrabalarından olan müşrik birisine istiğfar etmesidir. Onlar, Hz. Ebu Talib’i (hâşâ) müşrik bildikleri için bazı sahte rivayetlere de dayanarak bu olayın Hz. Ebu Talib hakkında vuku bulduğunu söylemişlerdir. Konuyla alakalı olduğunu iddia ettikleri ayetin metni şöyledir: “Ne...