La feta illa ali la seyfe illa zülfikar ne demek

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Haziran 201753.6K kez okundu3 Yorum
La feta illa ali la seyfe illa zülfikar ne demek

La feta illa ali la seyfe illa zülfikar; ““Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka da yiğit yoktur.” demektir.  Zülfikar, cümleden de anlaşılabileceği gibi Hz. Ali’nin kılıcına verilen addır. Hz. Ali, alemlerin nebisi, cihan peygamberi Hz. Muhammed Efendimiz’in emmi oğlu aynı zamanda da damadı ve dört büyük halifeden biridir. Ucu çatal şeklindeki çift başlı ünlü kılıcına Zülfikar denmektedir. La feta; Arapça’da yiğit, kahraman... 

Hirre Hadisesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Mayıs 20114.1K kez okunduYorum Yok
Hirre Hadisesi

Medine halkı hicri 63 yılında Yezit’in zulümlerinden özellikle Kerbela olayından çok etkilenmiş ve ayaklanma kararı almıştı. Yezit’in yöneticisi Osman b. Muhammed b. Ebusufyan’ı şehirden kovaladılar. Aralarında geçici bir yönetim kurulu oluşturdular. Yezit’in hilafetini kabul etmediklerini ilan ettiler. [Murucu’z Zeheb, c.3, s.68-69] Mervan b. Hakem’in evinde toplanan Emevi taraftarlarını Medine’den dışarı çıkardılar. Olaylardan... 

Nesibe

Yazar:beytül ahzan Tarih: 17 Nisan 20113.7K kez okunduYorum Yok
Nesibe

Nesibe’nin omzundaki derin yara, geçmişteki yaşadığı büyük bir olayın nişanesiydi. Allah Resulü’nün (saa) dönemini görmemiş olan kadınlar ve genç kızlar, Nesibe’nin omzundaki yarayı görünce, merak ederek başından geçen korkunç olayı soruyorlardı. Herkes Nesibe’nin Uhud Savaşı’nda yaşadıklarını kendi ağzından dinlemek istiyordu… Nesibe, kocası ve iki oğluyla beraber, Uhud Savaşı’nda yan yana savaşacağını ve Resulullah’ı koruyacağını hiç... 

Huneyn Savaşı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Eylül 20103.9K kez okunduYorum Yok
Huneyn Savaşı

HUNEYN SAVAŞI Peygamber’in bir bölgeyi  fethettiğinde  orada kaldığı süre zarfında  mıntıkasının siyasi  işlerinin  ve halkın dini işlerini  şahsen, bizzat kendisinin ele alması ve oradan ayrıldığında da,  şahsiyet sahibi ve bulunduğu makama layık kimseleri değişik makamlara tayin edip öyle gitmesi, Peygamber’in en önemli  işlevlerinden birisiydi. Zira  eski ve yok edilmiş  bir nizamla,  senli – benli olmuş yerli bir halk daha yeni te’sis edilmiş... 

Hz. Hatice (Selamullahi Aleyha)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Ağustos 20108.8K kez okundu5 Yorum
Hz. Hatice (Selamullahi Aleyha)

Resulullah’ın (s.a.a) fazilet ve kemal mazharı eşi Hz. Hatice-i Kubra (s.a) hicretten 68 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Huveylid b. Esed, annesi ise Zaide b. Esam kızı Fatıma’dır.  Hz Hatice’nin (s.a) anne ve babası birkaç vasıtayla Resul-i Ekrem’in (s.a.a) en büyük ceddi Luvey b. Galib’e ulaşmaktadır. Annesinin annesi “Hale” ise Resulullah’ın ecdadından Abdi Menafa’a yetişmektedir. Netice olarak Hz. Hatice (s.a) hem baba tarafından hem de... 

Meysem-i Temmar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Temmuz 20107.1K kez okunduYorum Yok
Meysem-i Temmar

Meysem-i Temmar, Beni Esed kabilesinden bir kadın’ın kölesi idi. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), onu satın alıp serbest bıraktı. Adını sorunca “Salim” dedi. Hz. Ali: “Allah Resulü (s.a.a), Acem diyarında babanın senin adını “Meysem” koyduğunu bana haber vermişti.” Arzetti: “Allah Resulü ve Müminlerin emiri doğru buyuruyorlar. Allah adına yemin ederim ki, Acem diyarında benim adım öyleydi.” Hz. Ali: “Salim ismini bırak, Resulullah (s.a.a)’in seni andığı... 

Selman-i Farisî – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Haziran 201010.7K kez okundu5 Yorum
Selman-i Farisî – 2

4- KABİR VE BERZAH ÂLEMİNDEN BİR RAPOR Emir’ul-Muminin Ali (a.s)’ın seçkin yarenlerinden olan Esbeğ b. Nebate şöyle diyor: Selman, Hz. Ali (a.s)’ın Medain valisi idi, ben de sürekli onunla birlikte idim. Selman hastalanınca ben onun ziyaretine gittim. Ömrünün son günlerini yaşıyordu. Bana şöyle dedi: “Ey Esbeğ! Resulullah (s.a.a) bana bildirmiştir ki, ölümüm yaklaştığında ölüler benimle konuşacaktır. Birkaç kişiyle birlikte, ölümümün... 

Selman-i Farisî – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Haziran 201010.1K kez okundu8 Yorum
Selman-i Farisî – 1

1-SELMAN-İ FARİSÎ’NİN İSLAM’A YÖNELİŞİ İmam Musa bin Cafer (a.s)’dan Selman-i Farisi’nin nasıl Müslüman olduğu sorulunca şöyle buyurdular: “Emir’ul- Muminin Ali (a.s), Selman-i Farisi, Ebuzer-i Gifari ve Kureyş’ten bir grup cemaat Peygamber (s.a.a)’in kabrinin yanında toplandıkları bir sırada Hz. Ali (a.s) Selman’a: “Ya Eba Abdillah, nereden gelip nasıl Müslüman olduğunu bize anlatır mısın?” dediğinde,... 

Mustalakoğulları (Mustalikoğulları) Gazvesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Haziran 20103.4K kez okunduYorum Yok
Mustalakoğulları (Mustalikoğulları)  Gazvesi

Mustalakoğulları, Huzza kabilesinin bir koludur ve Kureyşliler ile de komşuydular. Kabile reisi Haris b. Abu Dırar’ın Medine’yi kuşatmak niyetiyle silah ve asker topladığı haberi Medine’ye ulaşınca, Resulullah, diğer zamanlarda olduğu gibi, fitneyi oluşmadan yok etme kararı aldı. Bu amaçla, yaranlarından Bureyde adında bir kişiyi durumu araştırmak üzere adı zikredilen  kabileye gönderdi. O, kendini tanıtmaksızın kabile reisiyle görüştü ve olaydan haberdar olunca... 

Bedir Savaşı – 3

Yazar:beytül ahzan Tarih: 17 Mayıs 20105.5K kez okundu1 Yorum
Bedir Savaşı – 3

Hakkı Gözetmek İki grubun hakkını gözetmek gerekiyordu: Biri, Mekke’de Müslümanları himaye eden ve onlara yardımcı olanlardı.  Örneğin, Ebu’l-Buhterî, iktisadi muhasarayı ortadan kaldırabilmek için, Müslümanlara oldukça yardımda bulunmuştu. Diğer bir grup ise, Mekke’den zorla çıkarılan, samimi bir kalp ile Peygamber ve İslam taraftarı olan kimselerdi. Örneğin, Haşimoğulları’nın çoğunluğu, Hz. Peygamber’in (saa) amcası Abbas gibi. Hz. Peygamber...