Bedir Savaşı – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 11 Mayıs 20103.9K kez okundu1 Yorum
Bedir Savaşı – 2

Ebu Süfyan Nasıl Kaçtı? Gittiği sırada Müslümanlardan bir grubun taarruzuna maruz kalan kervanın rehberi Ebu Süfyan, dönerken de kesinlikle Müslümanların taarruzuyla karşı karşıya kalacaklarını çok iyi biliyordu. Bu bakımdan, kervan İslam kuvvetlerinin bulunduğu noktaya geleceği zaman, o kervanı diğer bir noktada konaklattı. Kendisi de haberleri öğrenmek için Bedir köyüne gitti. Orada Mecdiy b. Amr ile görüştü ve ona buralarda kendilerinden şüphelenebileceğin... 

Bedir Savaşı – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Mayıs 20105.2K kez okunduYorum Yok
Bedir Savaşı – 1

Bedir Savaşı, İslam’ın belli başlı büyük savaşlarındandır. Bu cephede yer almış kimseler, sonraları Müslümanlar arasında özel bir ayrıcalık kazanmışlardı. Bedir mücahitlerinden bir veya birkaç kişinin katıldığı olayda şahitlik ettikleri bir konuda, “Bedirlilerden birkaç kişi bizimle aynı fikirdedir.” deniliyordu. Hz. Peygamber’in (saa) ashabının biyografilerinin yer aldığı eserlerde, Bedir Savaşı’na katılan kimselere “Bedirli” adı verilmiştir.... 

Muhtar-i Sakafi’nin Kıyamı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Mayıs 20108.9K kez okundu4 Yorum
Muhtar-i Sakafi’nin Kıyamı

Bismillahirrahmanirrahim Muhtar  Süleyman’ın Tevvabin hareketine  katılmamıştı. Abdullah b. Zubeyr’in Medine’deki temsilcisi de Muhtar ile karşılaşınca onunla savaşmamış, aksine onu Kerbela katillerini cezalandırmak hususunda teşvik etmiştir.Ama Muhtar İmam Hüseyin (as)’ın özel temsilcisi olan Müslim b. Akil’e gösterdiği vefasızlık sebebiyle Ehl-i Beyt dostları arasında fazla sevilmeyen biriydi. Bu yüzden Muhtar; Abdullah b. Zubeyr, Muhammed... 

Muhtar Sakafî

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Mayıs 201024.1K kez okundu2 Yorum
Muhtar Sakafî

Ebu Übeyde b. Mesud-i Sakafî’nin oğlu olan Muhtar, hicretin birinci yılında doğmuştur. Ebu Übeyde b. Mesud-i Sakafî, yüce Allah Resulünün (s.a.a) büyük ashabındandır ve hicretin 13. yılında Irak valisi olarak görev yapmıştır. Muhtar’ın Cebr, Ebu Cebr, Eb’ul Hekem ve Ebu Ümeyye adında dört oğlu vardı. Muhtar’ın cesur, zeki, korkusuz, gözü pek, çok cömert, çok yetenekli, yüce himmetli, savaş meydanında çok dayanıklı, Ehl-i beyt (a.s) dostu ve Ehl-i beyt... 

Miraç

Yazar:beytül ahzan Tarih: 24 Nisan 20105.8K kez okunduYorum Yok
Miraç

Kur’ân, Hadis ve Tarih Açısından Miraç Gece karanlığı tüm ufku kaplamış ve sessizlik tüm dünyaya hâkim olmuştu. Belli bir müddet gözlerini tabiatın zahirine kapayıp, günlük çalışmalarını yürütecek gücü tekrar toplayabilmek için tüm canlıların, yataklarında istirahata çekilme zamanı gelmişti. Yüce Peygamber (saa), de tabiatın bu doğal gereksiniminden müstesna değildi. O farzlarını eda ettikten sonra istirahat etmek istiyordu; ama birden kulağına tanıdık... 

Ümmü Esved

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Nisan 20102.2K kez okunduYorum Yok
Ümmü Esved

Bismillahirrahmanirrahim HİDAYET MEŞ’ALESİ ÜMM-Ü ESVED Ümm-ü Esved, A’yen b. Senes-i Şeybanî’nin kızıdır. Bu değerli kadın A’yen kabilesinden Ehlibeyt ile irtibata geçen ve onların nurlu mektepleriyle aşina olan ilk insandır. İmam Cafer-i Sadık’ın zamanında yaşayan bu akıllı ve imanlı kadının, Ehlibeyt mektebiyle aşina olup bu nurlu yolu seçmesi, kabilesini de etkileyip  onlarda büyük bir hareketlik meydana getirdi ve bu kabilenin hepsinin... 

Hanzala

Yazar:beytül ahzan Tarih: 28 Mart 20102.1K kez okunduYorum Yok
Hanzala

Hanzala, ömrünün baharından yirmi küsur yıl geçmemiş bir gençti. O, “Ölüden diriyi çıkarır.” Yani: İnancı olmayan babalardan, imanlı ve temiz evlatlar yaratır anlamında tefsir olunan ayetin bir örneğiydi. O, Hz. Peygamber’in (saa) düşmanı olan Ebu Âmir’in oğluydu. Babası, Uhud Savaşı’nda Kureyş ordusuna katılmıştı ve o İslam’ın kötülüğünü isteyen unsurlardan biriydi. Kureyş’i Hz. Peygamber (saa) ile savaşmaya tahrik ederek hayatının son... 

Kıble Değişikliği

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Mart 20103.1K kez okunduYorum Yok
Kıble Değişikliği

Hz. Peygamber’in (saa) Medine’ye hicretinden henüz birkaç ay geçmişti ki, Yahudiler tarafından muhalefet sesleri yükseldi. Hicretin tam on yedinci ayında[1], artık Müslümanların kıblesinin Kâbe olacağı ve namaz vakitlerinde Mescidu’l-Haram’a yönelineceği yönünde kesin emir geldi. Olayın Ayrıntıları: Hz. Peygamber (saa) tam on üç yıl, Mekke’de Beytü’l-Mukaddes’e doğru namaz kıldı. Medine’ye hicret ettikten sonra, ilahi emir, kıbleye eskisi gibi devam... 

Yezid (la)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Mart 20106K kez okundu10 Yorum
Yezid (la)

Yezid tam anlamıyla kâfirdi. Vahyi inkar ediyor, peygamberliği yalanlıyordu. İçki içiyor, dansöz oynatıyordu. Alenen günah işliyor, fısk ve fücurda bulunuyor, bunları gizlemeye bile gerek duymuyordu. İşte böyle biri, “Peygamberin halifesi” adıyla Muaviye’den sonra İslam ümmetine musallat oldu! Oysa ki İslam kaynaklarında Hz. Resulullah’ın (s.a.a) Bir gün Muaviye’ye, ashabının yanında şunları söylediği kayıtlıdır: “Ümmetim senin... 

Ebu Talib’in Vefatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Aralık 20094.5K kez okunduYorum Yok
Ebu Talib’in Vefatı

Kureyş’in uygulamış olduğu iktisâdi ambargo, onlardan iyi düşünceli bir grubun planı sayesinde kırılmıştı. Hz. Peygamber (saa) ve ona tabi olanlar, üç yıl dışlanma ve sıkıntıdan sonra Şi’b-i Ebu Talib’den çıkmış ve evlerinin yolunu tutmuşlardı. Müslümanlarla alış veriş serbest olmuştu ve Müslümanların durumu iyiye doğru gidiyordu. Ansızın  Hz. Peygamber (saa) acı bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu içler acısı musibet sığınmasız...