Yasaklarını Çiğneyen Yasakçılar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Kasım 2009Yorum Yok
Yasaklarını Çiğneyen Yasakçılar

Halka kesinlikle Kur’an’ı dinlemeyi yasaklayan ve bu ilanın yasaklarına uymayanları suçlu sayanlar, birkaç gün sonra kendileri yasakları çiğnediler. Kendi koydukları yasaklara gizlice uymadılar! Abu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes b. Şerik, bir gece birbirlerinden habersiz evlerinden çıktılar ve Hz. Peygamber’in (saa) evinin yolunu tuttular, her biri bir köşeye saklanmıştı.Amaçları, Hz. Peygamber’in (saa) gece kıldığı namazlarında kalplere sefa veren... 

Ümmü Eymen’in Kısaca Hayatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 25 Kasım 20094 Yorum
Ümmü Eymen’in Kısaca Hayatı

Allah Resulü’nün (saa) Dadısı Ümm-ü Eymen’in Kısaca Hayatı Asıl ismi “Bereket” olan Ümm-ü Eymen, Sa’lebe b. Amr’ın kızıdır. Zenci ve Habeşistanlı olan bu mübarek kadın, Resulullah’ın dadısı ve hizmetçisiydi. Bir rivayete göre ise Resulullah’ın babası Hz. Abdullah’ın hizmetçisiydi; babası vefat ettiğinde ise Resulullah’ın dadılık ve hizmetçiliğini üstlendi. Hatta Resulullah küçük yaşta annesi Hz. Amine... 

İlk Vahiy

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Kasım 20091 Yorum
İlk Vahiy

Vahiy meleği, saadet ve hidayet kitabının başlangıcı olarak birkaç ayeti, onu nübüvvet elbisesi ile onurlandırsın diye, Allah tarafından Kureyş Emini’ne okumakla görevlendirilmişti. O melek, Cebrail (as) ve o gün de bi’set günüydü. İlerde bugünden bahsedeceğiz. Şüphesiz, bir melekle yüz yüze gelmek için, özel bir hazırlığa ihtiyaç vardır. Güçlü ve yüce bir ruha  sahip olmayan kimsenin bir melek ile görüşmeye ve nübüvvet  yükünü kaldırmaya... 

Kerbela’da Şehit Olan 72 Yüce Yiğit

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Ekim 200910 Yorum
Kerbela’da Şehit Olan 72 Yüce Yiğit

İmam Hüseyin(a.s.) Kerbelaya varmadan önce Müslim Akil ile Şehit olanlar : 1. Müslim bin Akil 2. Muhammed bin Müslim Akil 3. İbrahim bin Müslim Akil 4. Meşkur ( Akil oglularini zindandan kurtaran zindanci) 5. Hani ( Müslim bin Akil´i evinde saklayan) 6. Muhammet bin Kesiyr 7. Mahdum Bin Muhammet Kesiyr 8. Kays bin Arabi 9. Gülam Selam (Basra´da Şehit oldu) Kerbelâda İmam Hüseyinle (a.s.) birlikte şehit olanlar : 1. Hür bin Riyah 2. Ali bin Hur 3. Urve bin Gulam Hur 4. Mis´ab... 

Ebu Hureyre Hadis Üretim Fabrikası Aş.

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Eylül 200918 Yorum
Ebu Hureyre Hadis Üretim Fabrikası Aş.

Hz. Ali gibi, Resulullah’ın ilim şehrinin kapısı olan, doğuşundan beri Resulullah’ın mübarek ellerinde eğitilip büyüyen, gece gündüz onun yanından ayrılmayan bir kimseden nakledilen hadis sayısı, 500 küsür (ki onun da 50 tanesinin sadece sahih hadis olduğunu itiraf ediyorlar), sadece iki yıl Resulullah’ın zamanında Medine’de bulunan Ebu Hureyre’den 6000’e yakın hadis naklediliyorsa, aklı başında olan bir kimse bundan da kuşku duymaz... 

Hz. Muhammed’e (saa) İman Eden İlk Erkek ve Kadın

Yazar:beytül ahzan Tarih: 5 Eylül 20091 Yorum
Hz. Muhammed’e (saa) İman Eden İlk Erkek ve Kadın

İslâm dini tedrici olarak ilerlemiş ve dünyaya yayılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, İslamı kabul etme ve yayılmasına yardımcı olma hususunda önayak olan kimselere “Sabigûn”[öncüler] denilmektedir.[Sad, 2-ı] İslamda öncülerden olmak üstünlük ve fazilet ölçüsü olarak bilinirdi. Dolayısıyla tarafsız bir yaklaşımla, sadece sahih deliller üzerinden konuyu incelemeli, kadınlardan ve erkeklerden ilk İslam getiren şahısları belirlemeli... 

Esbağ Hz. Ali’nin (a.s) Mateminde

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Ağustos 2009Yorum Yok
Esbağ Hz. Ali’nin (a.s) Mateminde

Daha öncede belirtildiği üzere Esbağ, Hz. Ali‘nin (Aleyhisselam) sadık dostlarındandı. O hazretin şehadetinde derinden etkilenmiş ve gözlerinden oluk oluk yaşlar akıyordu. Esbağ b. Nubat‘e der ki: Hz. Ali (Aleyhisselam) mübarek kafasına kılınç darbesi alınca ben, Haris ve Süveyd kalabalık bir grupla o hazretin ziyaretine gittik. Hazretin evine yaklaşınca evden ağlama ve inleme sesleri geliyordu. Biz de kendimizi tutamadık ağlamaya başladık. Hz. Hasan (Aleyhisselam)... 

Esbağ Sıffin Savaşında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Ağustos 2009Yorum Yok
Esbağ Sıffin Savaşında

Esbağ, Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) yolunda her şeyi göze almış ve canı pahasına da olsa vefalı kalcağına ahdetmişti. Bu ahdini ispatlamak için Sıffin savaşında canını verme pahasında da olsa o hazretin emrine amadeydi. Hz. Ali‘de (Aleyhisselam) bu vefalı ve sadık dostunu önemli ve hassas günler için saklıyordu. Sıffin savaşında Muaviye, Irak ordusunun savaş meydanında yarıştığını görünce Şam ordusuna şöyle hitap etti: “Bu gün imtihan günüdür, sakın... 

Esbağ Cemel Savaşında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Ağustos 2009Yorum Yok
Esbağ Cemel Savaşında

Esbağ, Cemel savaşında Hz.Ali‘nin (Aleyhisselam) safında yer almış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Esbağ şöyle naklediyor: Basr’a ordusu bozguna uğrayıp firar ettikten sonra Hz. Ali (Aleyhisselam) Peygamberin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem) bineğine binip meydanda cesetlerin yanından geçiyordu. Basr’a kadısı, Talha ve Zübeyr’in yanlarından geçerken Ka’b b. Sur’un cesedini gördü ve şöyle buyurdu: Onu oturtun, ashabı onu oturttu. Hz. Ali (Aleyhisselam)... 

Esbağ b. Nubate Neccaşi Temimi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Ağustos 20091 Yorum
Esbağ b. Nubate Neccaşi Temimi

Esbağ, Kufeli Nubate b. Haris’in oğlu ve Neccaşi Temim kabilesine mensup olup Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) samimi ve sadık dostlarındandı. O, Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) Şurtetu’l-Hamis  ve yüzde yüz güvendiğin dostlarındandı. O, İmam Ali’nin (Aleyhisselam) vefalı, zahit ve büyük komutanlarından biriydi. Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) şehadetinden sonra İmam Hasan’a (Aleyhisselam) biat etti ve o hazretin sadık ve vefalı dostlarından oldu. Medain’de hastalayan...