Ümmül Benin

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Aralık 20093.5K kez okundu1 Yorum
Ümmül Benin

Kerbela Aslanının Annesi Hz. Ali’nin evine ayak bastığı ilk andan itibaren o hazretin küçük evlatları için şefkatli bir anne olmuştur. İsmi Fatıma, Hazam bin Halid Amiri’nin kızı, annesinin ismi Semame, hicretin yaklaşık beşinci yılında Küfede dünyaya geldi. Kendi döneminin en seçkin kadınlarındandı, şiir sanatının büyüklerindendir. Ümmül-Benin’in ataları İslam öncesi Arapların içinde en cesur olarak bilinenlerdendirler, Ebul-Ferec İsfihani kitabında,... 

Yasaklarını Çiğneyen Yasakçılar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Kasım 20092K kez okunduYorum Yok
Yasaklarını Çiğneyen Yasakçılar

Halka kesinlikle Kur’an’ı dinlemeyi yasaklayan ve bu ilanın yasaklarına uymayanları suçlu sayanlar, birkaç gün sonra kendileri yasakları çiğnediler. Kendi koydukları yasaklara gizlice uymadılar! Abu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes b. Şerik, bir gece birbirlerinden habersiz evlerinden çıktılar ve Hz. Peygamber’in (saa) evinin yolunu tuttular, her biri bir köşeye saklanmıştı.Amaçları, Hz. Peygamber’in (saa) gece kıldığı namazlarında kalplere sefa veren... 

Ümmü Eymen’in Kısaca Hayatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 25 Kasım 200933.1K kez okundu4 Yorum
Ümmü Eymen’in Kısaca Hayatı

Allah Resulü’nün (saa) Dadısı Ümm-ü Eymen’in Kısaca Hayatı Asıl ismi “Bereket” olan Ümm-ü Eymen, Sa’lebe b. Amr’ın kızıdır. Zenci ve Habeşistanlı olan bu mübarek kadın, Resulullah’ın dadısı ve hizmetçisiydi. Bir rivayete göre ise Resulullah’ın babası Hz. Abdullah’ın hizmetçisiydi; babası vefat ettiğinde ise Resulullah’ın dadılık ve hizmetçiliğini üstlendi. Hatta Resulullah küçük yaşta annesi Hz. Amine... 

İlk Vahiy

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Kasım 20094.3K kez okundu1 Yorum
İlk Vahiy

Vahiy meleği, saadet ve hidayet kitabının başlangıcı olarak birkaç ayeti, onu nübüvvet elbisesi ile onurlandırsın diye, Allah tarafından Kureyş Emini’ne okumakla görevlendirilmişti. O melek, Cebrail (as) ve o gün de bi’set günüydü. İlerde bugünden bahsedeceğiz. Şüphesiz, bir melekle yüz yüze gelmek için, özel bir hazırlığa ihtiyaç vardır. Güçlü ve yüce bir ruha  sahip olmayan kimsenin bir melek ile görüşmeye ve nübüvvet  yükünü kaldırmaya... 

Hz. Ali’nin (as) Hayatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Kasım 200916.8K kez okundu7 Yorum
Hz. Ali’nin (as) Hayatı

Hz.Ali’nin hayatı hakkında bilgi vermeden önce, Hz. Ali kimdir bilmeyenler için açıklayalım; Hz. Alinin hayatı Hz. Ali (a.s), Resulullah (s.a.a)’in vasisi, halifesi ve on iki imamın ilkidir. Hz. Ali (a.s), Amm’ul- Fil’in 30. yılının onüçüncü günü,[1] bazı rivayetlere göre Zilhicce ayının yedinci günü[2] Kabe’de dünyaya geldi. Değerli babası, Ebu Talib, annesi ise Esed kızı Fatıma’dır. Zeyd ve Haydar da onun diğer mübarek isimlerindendir.[3]... 

Kerbela’da Şehit Olan 72 Yüce Yiğit

Yazar:beytül ahzan Tarih: 6 Ekim 200924.8K kez okundu10 Yorum
Kerbela’da Şehit Olan 72 Yüce Yiğit

İmam Hüseyin(a.s.) Kerbelaya varmadan önce Müslim Akil ile Şehit olanlar : 1. Müslim bin Akil 2. Muhammed bin Müslim Akil 3. İbrahim bin Müslim Akil 4. Meşkur ( Akil oglularini zindandan kurtaran zindanci) 5. Hani ( Müslim bin Akil´i evinde saklayan) 6. Muhammet bin Kesiyr 7. Mahdum Bin Muhammet Kesiyr 8. Kays bin Arabi 9. Gülam Selam (Basra´da Şehit oldu) Kerbelâda İmam Hüseyinle (a.s.) birlikte şehit olanlar : 1. Hür bin Riyah 2. Ali bin Hur 3. Urve bin Gulam Hur 4. Mis´ab... 

Ebu Hureyre Hadis Üretim Fabrikası Aş.

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Eylül 20094.8K kez okundu18 Yorum
Ebu Hureyre Hadis Üretim Fabrikası Aş.

Hz. Ali gibi, Resulullah’ın ilim şehrinin kapısı olan, doğuşundan beri Resulullah’ın mübarek ellerinde eğitilip büyüyen, gece gündüz onun yanından ayrılmayan bir kimseden nakledilen hadis sayısı, 500 küsür (ki onun da 50 tanesinin sadece sahih hadis olduğunu itiraf ediyorlar), sadece iki yıl Resulullah’ın zamanında Medine’de bulunan Ebu Hureyre’den 6000’e yakın hadis naklediliyorsa, aklı başında olan bir kimse bundan da kuşku duymaz... 

Hz. Muhammed’e (saa) İman Eden İlk Erkek ve Kadın

Yazar:beytül ahzan Tarih: 5 Eylül 200914.6K kez okundu1 Yorum
Hz. Muhammed’e (saa) İman Eden İlk Erkek ve Kadın

İslâm dini tedrici olarak ilerlemiş ve dünyaya yayılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, İslamı kabul etme ve yayılmasına yardımcı olma hususunda önayak olan kimselere “Sabigûn”[öncüler] denilmektedir.[Sad, 2-ı] İslamda öncülerden olmak üstünlük ve fazilet ölçüsü olarak bilinirdi. Dolayısıyla tarafsız bir yaklaşımla, sadece sahih deliller üzerinden konuyu incelemeli, kadınlardan ve erkeklerden ilk İslam getiren şahısları belirlemeli... 

Takiyye Nedir?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 4 Eylül 200981.9K kez okundu10 Yorum
Takiyye Nedir?

takiyye nedir Takıye olarak da bilinen takiyye TAKİYYE NEDİR? Cevap: Takiyye, dinî, manevî veya dünyevî zararları önlemek için kişinin muhalifler karşısında imanını veya inancını gizlemesi demektir. Bu anlamda takiyye, her Müslümanın şer’î görevlerinden biridir ve bunun kökü Kur’ân’a dayanmaktadır. KUR’ÂN AÇISINDAN TAKİYYE Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde takiyye konusuna değinilmiştir ki, biz burada onlardan bazısına yer... 

Esbağ Hz. Ali’nin (a.s) Mateminde

Yazar:beytül ahzan Tarih: 20 Ağustos 20091.9K kez okunduYorum Yok
Esbağ Hz. Ali’nin (a.s) Mateminde

Daha öncede belirtildiği üzere Esbağ, Hz. Ali‘nin (Aleyhisselam) sadık dostlarındandı. O hazretin şehadetinde derinden etkilenmiş ve gözlerinden oluk oluk yaşlar akıyordu. Esbağ b. Nubat‘e der ki: Hz. Ali (Aleyhisselam) mübarek kafasına kılınç darbesi alınca ben, Haris ve Süveyd kalabalık bir grupla o hazretin ziyaretine gittik. Hazretin evine yaklaşınca evden ağlama ve inleme sesleri geliyordu. Biz de kendimizi tutamadık ağlamaya başladık. Hz. Hasan (Aleyhisselam)...