Fizze, Kur’an ile Konuşan Kadın

Yazar:beytül ahzan Tarih: 2 Ağustos 20091 Yorum
Fizze, Kur’an ile Konuşan Kadın

Bu kıssa Hüzünler Evi adlı kitapta gelmiştir. O kitapta şöyle gelmiştir: Ebulkasım Guşayri kitabında şöyle nakleder: “Hz. Zehra’nın (s.a) hizmetçisi Fizze hac kafilesinden geri kalmış ve yalnız başına ıssız çölde ne yapacağını şaşırmıştı. Yine kervandan geri kalan Abdullah Mübarek adındaki şahıs olayı şöyle anlatıyor: “Çölde tek başına yalnız bir kadın gördüm. Ben deveye binmiştim, yanına yaklaştım ve ona sorular sordum. Sorduğum her soruya... 

Hz. Ali (as) Ammar’ın Naaşı Başında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Ağustos 2009Yorum Yok
Hz. Ali (as) Ammar’ın Naaşı Başında

Ammar’ın şehadet haberi Hz. Ali’ye (Aleyhisselam) ulaştı. Bunun üzerine Hz. Ali (Aleyhisselam) savaş meydanında Ammar’ın mübarek naaşını aramaya koyuldu. Hazret, Ammar‘ın cansız mübarek naaşını yerde görünce yere oturdu ve bağrına basarak ağladı. Ardından üzüntüsünü şu şiir ile dile getirdi: “Ey ölüm! Beni beni terk etmeyeceksin, beni rahatlat, tüm azizlerimi benden aldın. Sanki sen dostlarıma zarar vermek için gönderilmişsin.” Ammar şehadetinden... 

Hak ve Batılın Ölçüsü Ammar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Ağustos 20091 Yorum
Hak ve Batılın Ölçüsü Ammar

Huzeyme b. Sabit’in oğlu Amare Cemel ve Sıffın savaşlarına katılmıştı. Ancak bu savaşta tarafsız kalmıştı. O, sürekli şöyle diyordu: “Bu savaşta Ammar Yasir şehit düşene kadar elime kılıç almayacağım, Ammar’ın şehadetiyle hangi grubun hak olduğu anlaşılacak ve hüccet tamamlanacaktır. Zira Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) Ammar’ın zalim, azgın ve sapık bir grup tarafından şehit edileceğini duydum.” Huzeyme, Ammar’ın şehadetinen... 

Ammar Yasir’in Sıffin Savaşındaki Rolü

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Temmuz 2009Yorum Yok
Ammar Yasir’in Sıffin Savaşındaki Rolü

Ammar Sıffin savaşında da İmam Ali’nin (Aleyhisselam) yer aldı. O İslam ordusuna yaptığı ateşli konuşmalarla askerleri ruhi ve manevi olarak savaşa hazırlıyor, düşman ordusundaki askerleri ise ruhi ve manevi olarak çökertiyordu. Hz. Ali (Aleyhisselam) Sıffin savaşından önce Ensar ve Muhacirlerle meşveret etti. Onlar düşüncelerini ve görüşlerini İmam Ali’ye (a.s) bildirdiler. Ammar Şam ordusuyla savaşmayı destekleyerek şöyle dedi: “Ey Emirü’l-Müminin!... 

Hz. Ali’nin (as) Hilafetinden Sonra Ammar’ın (ra) Rolü

Hz. Ali (Aleyhisselam) iktidara gelince Ammar Yasir İmam Ali’nin (Aleyhisselam) iktidar başında kalması için olağanüstü çaba gösteriyor ve canla başla çalışıyordu. Bunun kanıtı Cemel ve Sıffin savaşlarında gösterdiği büyük fedakârlıklar örneğiydi. Hz. Ali (Aleyhisselam) Cemel savaşından önce Kufe valisi Ebu Musa Eş’ari’ye iki defa mektup yazarak Kufe halkının savaşa kaltılmasına engel olmamasını istedi. Ebu Musa Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) mektuplarını... 

Velayet ve İmamet Savunucusu Ammar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Temmuz 20092 Yorum
Velayet ve İmamet Savunucusu Ammar

Ammar Yasir’in mücadelesi, çabaları ve hizmetleri Resulullah’ın  (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) dönemiyle sınırlı kalmamıştır. O, Peygamber efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) vefatından sonra canı pahasına İmam Ali’nin (Aleyhisselam) yanında yer almış ve ihlâs ile hizmet etmiştir. Üç halife döneminde Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) yanında yer alarak konuşmalarıyla Hz. Ali’yi (Aleyhisselam) destekliyordu. Hiçbir zaman Hz. Ali’nin (Aleyhisselam)... 

Ammar, İbni Mesud’un Vasiyetine Amel Ettiği İçin İşkence Görüyor!

Tarih kitaplarında şöyle nakledilmiştir: Ammar üçüncü halife Osman’ın emriyle defalarca işkencelere maruz kalmıştır. Yakub-i şöyle nakleder: Ammar, Peygamberin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) büyük sahabesi Abdullah İbni Mesud’un vasiyeti üzerine İbni Mes’ud’un ölümünü Osman’dan gizlemek zorunda kaldı. Osman, Medine’de yeni bir mezar görünce “bu kimin mezarıdır?” diye halka sordu. “Bu mezar İbni Mes’ud’un mezarıdır” dediler. Bunun... 

Sahabenin Adaleti Hakkında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Temmuz 20093 Yorum
Sahabenin Adaleti Hakkında

Soru: Sizden bana bir konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. Tevbe suresi 100. ayetle ilgili bir soruyla karşılaştım. Tevbe/100- Muhacirlerin ve Ensar’ın ilk öncüleri ile iyilikte onlara tam uyanlardan Allah hoşnut olduğu gibi onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara altlarından nehirler akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır.... 

Halkın Ammar’ın Sürgün Edilişine İtirazı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Temmuz 2009Yorum Yok
Halkın Ammar’ın Sürgün Edilişine İtirazı

Ammar’ın Osman’ın adaletsiz tutumlarına karşı itirazları devam ediyordu. Osman ise Ammar’a ne kadar işkence etse de itirazlarının devam edeceğini görünce onu sürgün etmekten başka çaresinin kalmadığını gördü. Fakat bu çirkin emelini uyguladığı zaman halkın itirazlarıyla karşı karşıya kalacağından habersizdi. Osman Ebuzer’in Rebeze’de şehadet haberini alınca onu rahmetle andı. Ammar bunu duyunca şöyle dedi: “Evet, Allah Ebuzer’e rahmet etsin,... 

Ammar’ın Osman’a İtirazı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Temmuz 2009Yorum Yok
Ammar’ın Osman’a İtirazı

Osman’ın dönemi bidatlerin ve yolsuzlukların çoğaldığı bir dönemdi. Bu dönemde bidatler ve yolsuzluklar had safhaya ulaşmış ve liyakatsiz kişiler vali olarak atanmıştı. Ne yazık ki bu iş normal bir hale gelmişti. Öyle ki halk Osman’ın aleyhine ayaklandı. Osman’a karşı ayaklananların en başında gelenlerinden biri de Ammar Yasir’di. O bu yolda çok işkence gördü. Allame Emini Ensabu’l Eşraf adlı eserden şöyle nakleder: Devlet bütçesinde az miktarda altın...