Esbağ Sıffin Savaşında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Ağustos 20091.7K kez okunduYorum Yok
Esbağ Sıffin Savaşında

Esbağ, Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) yolunda her şeyi göze almış ve canı pahasına da olsa vefalı kalcağına ahdetmişti. Bu ahdini ispatlamak için Sıffin savaşında canını verme pahasında da olsa o hazretin emrine amadeydi. Hz. Ali‘de (Aleyhisselam) bu vefalı ve sadık dostunu önemli ve hassas günler için saklıyordu. Sıffin savaşında Muaviye, Irak ordusunun savaş meydanında yarıştığını görünce Şam ordusuna şöyle hitap etti: “Bu gün imtihan günüdür, sakın... 

Esbağ Cemel Savaşında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Ağustos 20091.7K kez okunduYorum Yok
Esbağ Cemel Savaşında

Esbağ, Cemel savaşında Hz.Ali‘nin (Aleyhisselam) safında yer almış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Esbağ şöyle naklediyor: Basr’a ordusu bozguna uğrayıp firar ettikten sonra Hz. Ali (Aleyhisselam) Peygamberin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve sellem) bineğine binip meydanda cesetlerin yanından geçiyordu. Basr’a kadısı, Talha ve Zübeyr’in yanlarından geçerken Ka’b b. Sur’un cesedini gördü ve şöyle buyurdu: Onu oturtun, ashabı onu oturttu. Hz. Ali (Aleyhisselam)... 

Esbağ b. Nubate Neccaşi Temimi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 7 Ağustos 20092K kez okundu1 Yorum
Esbağ b. Nubate Neccaşi Temimi

Esbağ, Kufeli Nubate b. Haris’in oğlu ve Neccaşi Temim kabilesine mensup olup Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) samimi ve sadık dostlarındandı. O, Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) Şurtetu’l-Hamis  ve yüzde yüz güvendiğin dostlarındandı. O, İmam Ali’nin (Aleyhisselam) vefalı, zahit ve büyük komutanlarından biriydi. Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) şehadetinden sonra İmam Hasan’a (Aleyhisselam) biat etti ve o hazretin sadık ve vefalı dostlarından oldu. Medain’de hastalayan... 

Fizze, Kur’an ile Konuşan Kadın

Yazar:beytül ahzan Tarih: 2 Ağustos 20093.8K kez okundu1 Yorum
Fizze, Kur’an ile Konuşan Kadın

Bu kıssa Hüzünler Evi adlı kitapta gelmiştir. O kitapta şöyle gelmiştir: Ebulkasım Guşayri kitabında şöyle nakleder: “Hz. Zehra’nın (s.a) hizmetçisi Fizze hac kafilesinden geri kalmış ve yalnız başına ıssız çölde ne yapacağını şaşırmıştı. Yine kervandan geri kalan Abdullah Mübarek adındaki şahıs olayı şöyle anlatıyor: “Çölde tek başına yalnız bir kadın gördüm. Ben deveye binmiştim, yanına yaklaştım ve ona sorular sordum. Sorduğum her soruya... 

Hz. Ali (as) Ammar’ın Naaşı Başında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Ağustos 20092.1K kez okunduYorum Yok
Hz. Ali (as) Ammar’ın Naaşı Başında

Ammar’ın şehadet haberi Hz. Ali’ye (Aleyhisselam) ulaştı. Bunun üzerine Hz. Ali (Aleyhisselam) savaş meydanında Ammar’ın mübarek naaşını aramaya koyuldu. Hazret, Ammar‘ın cansız mübarek naaşını yerde görünce yere oturdu ve bağrına basarak ağladı. Ardından üzüntüsünü şu şiir ile dile getirdi: “Ey ölüm! Beni beni terk etmeyeceksin, beni rahatlat, tüm azizlerimi benden aldın. Sanki sen dostlarıma zarar vermek için gönderilmişsin.” Ammar şehadetinden... 

Hak ve Batılın Ölçüsü Ammar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Ağustos 20092.1K kez okundu1 Yorum
Hak ve Batılın Ölçüsü Ammar

Huzeyme b. Sabit’in oğlu Amare Cemel ve Sıffın savaşlarına katılmıştı. Ancak bu savaşta tarafsız kalmıştı. O, sürekli şöyle diyordu: “Bu savaşta Ammar Yasir şehit düşene kadar elime kılıç almayacağım, Ammar’ın şehadetiyle hangi grubun hak olduğu anlaşılacak ve hüccet tamamlanacaktır. Zira Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) Ammar’ın zalim, azgın ve sapık bir grup tarafından şehit edileceğini duydum.” Huzeyme, Ammar’ın şehadetinen... 

Ammar Yasir’in Sıffin Savaşındaki Rolü

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Temmuz 20092.4K kez okunduYorum Yok
Ammar Yasir’in Sıffin Savaşındaki Rolü

Ammar Sıffin savaşında da İmam Ali’nin (Aleyhisselam) yer aldı. O İslam ordusuna yaptığı ateşli konuşmalarla askerleri ruhi ve manevi olarak savaşa hazırlıyor, düşman ordusundaki askerleri ise ruhi ve manevi olarak çökertiyordu. Hz. Ali (Aleyhisselam) Sıffin savaşından önce Ensar ve Muhacirlerle meşveret etti. Onlar düşüncelerini ve görüşlerini İmam Ali’ye (a.s) bildirdiler. Ammar Şam ordusuyla savaşmayı destekleyerek şöyle dedi: “Ey Emirü’l-Müminin!... 

Hz. Ali’nin (as) Hilafetinden Sonra Ammar’ın (ra) Rolü

Yazar:beytül ahzan Tarih: 31 Temmuz 20093.3K kez okundu2 Yorum
Hz. Ali’nin (as) Hilafetinden Sonra Ammar’ın (ra) Rolü

Hz. Ali (Aleyhisselam) iktidara gelince Ammar Yasir İmam Ali’nin (Aleyhisselam) iktidar başında kalması için olağanüstü çaba gösteriyor ve canla başla çalışıyordu. Bunun kanıtı Cemel ve Sıffin savaşlarında gösterdiği büyük fedakârlıklar örneğiydi. Hz. Ali (Aleyhisselam) Cemel savaşından önce Kufe valisi Ebu Musa Eş’ari’ye iki defa mektup yazarak Kufe halkının savaşa kaltılmasına engel olmamasını istedi. Ebu Musa Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) mektuplarını... 

Velayet ve İmamet Savunucusu Ammar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Temmuz 20093.1K kez okundu2 Yorum
Velayet ve İmamet Savunucusu Ammar

Ammar Yasir’in mücadelesi, çabaları ve hizmetleri Resulullah’ın  (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) dönemiyle sınırlı kalmamıştır. O, Peygamber efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) vefatından sonra canı pahasına İmam Ali’nin (Aleyhisselam) yanında yer almış ve ihlâs ile hizmet etmiştir. Üç halife döneminde Hz. Ali’nin (Aleyhisselam) yanında yer alarak konuşmalarıyla Hz. Ali’yi (Aleyhisselam) destekliyordu. Hiçbir zaman Hz. Ali’nin (Aleyhisselam)... 

Ammar, İbni Mesud’un Vasiyetine Amel Ettiği İçin İşkence Görüyor!

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Temmuz 20092.1K kez okunduYorum Yok
Ammar, İbni Mesud’un Vasiyetine Amel Ettiği İçin İşkence Görüyor!

Tarih kitaplarında şöyle nakledilmiştir: Ammar üçüncü halife Osman’ın emriyle defalarca işkencelere maruz kalmıştır. Yakub-i şöyle nakleder: Ammar, Peygamberin (Sallallahu Aleyhi ve Alihi ve Sellem) büyük sahabesi Abdullah İbni Mesud’un vasiyeti üzerine İbni Mes’ud’un ölümünü Osman’dan gizlemek zorunda kaldı. Osman, Medine’de yeni bir mezar görünce “bu kimin mezarıdır?” diye halka sordu. “Bu mezar İbni Mes’ud’un mezarıdır” dediler. Bunun...