Harut ile Marut Hadisesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 2 Eylül 2011101.6K kez okundu12 Yorum
Harut ile Marut Hadisesi

HARUT VE MARUT: Harut ve Marut adındaki iki meleğin dini hikayesini öğreneceğiniz bu sayfada, ilgili ayetlere de yer verilmiştir. Harut ve Marut Harut ve Marut Kıssası Hakkında bilgiler ayetler, kimdir gibi bilgiler: Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘’ Tuttular da Süleyman’ın saltanatı aleyhine, şeytanların kapıldıkları şeylere uydular. Hâlbuki Süleyman kâfir olmamıştı, şeytanlar kâfir olmuşlardı. İnsanlara büyü yapmasını ve Babil’deki... 

Yüce Allah’ın Hz. Davud’u (as) İmtihan Etmesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 17 Temmuz 201138K kez okundu9 Yorum
Yüce Allah’ın Hz. Davud’u (as) İmtihan Etmesi

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘’Sabret ne derlerse ve an güçlü kuvvetli kulumuz Davud’u, şüphe yok ki o, daima Rabbine dönen, tövbe eden bir kuldu. Şüphe yok ki biz, dağları ram etmiştik ona, akşam ve kuşluk çağlarında onunla beraber Rabbi tenzih ederlerdi. Ve kuşlar da toplanmıştı, hepsi de ona itaat ederdi. Ve onun saltanatını kuvvetlendirdik ve ona peygamberlik ve gerçekle batılı ayırt ediş bilgisini verdik.’’ [Sad/17–20] ‘‘Sen,... 

Hz. Meryem ve Annesi

Yazar:beytül ahzan Tarih: 18 Mart 20104.2K kez okunduYorum Yok
Hz. Meryem ve Annesi

Hz. Meryem’in kıssası, Kur’an’da geçen en ilginç ve en güzel kıssalardan biridir. Meryem’in dünyaya gelişi, anesinin hayat hikayesi, bakire bir genç kız olduğu halde gebe kalıp “Hz. İsa”yı doğurması gibi olaylar, Kur’an-ı Mecid’de etraflıca anlatılan pek şirin ve ilginç hadiselerdendir. Bu kıssa, özellikle Meryem suresinde tefsilatlı bir şekilde anlatılmıştır, biz burada, Meryem ve Âl-i İmran surelerindeki kıssayı... 

Firavun’un Karısı Hz. Âsiye

Yazar:beytül ahzan Tarih: 27 Şubat 20107.3K kez okundu1 Yorum
Firavun’un Karısı Hz. Âsiye

Kur’an-ı Kerim’de adı övgüyle geçen namlı kadınlardan biri de Hz. Âsiye’dir. Yaşadığı dönemde Mısır’ın en ünlü kadını ve bu tarihî ülkenin zalim ve kan içici imparatoru Firavun’un eşiydi. Bugün Firavun’un insanlık tarihine kendi adıyla geçen akıl almaz zulüm ve adaletsizliklerini bilmeyen, işitmeyen yoktur. Onun için Firavunun zulümlerini teferruatlıyla anlatmaya gerek görmüyoruz. Firavun da Bâbil padişahı Nemrud gibi hem... 

Abdumenaf

Yazar:beytül ahzan Tarih: 16 Şubat 20104.1K kez okundu1 Yorum
Abdumenaf

O, Peygamber efendimizin üçüncü göbekten ceddi olup, adı Muğiyre’dir. Lâkabı “Kameru’l-Betha”dır. O kardeşi “Abdüddar”dan daha küçüktü, halkın gönlünde özel bir yere sahipti. Onun, hayatında izlediği prensibi şöyle sıralayabiliriz: İnsanları azla yetinmeğe, zühde ve takvaya davet etmek, halkla iyi geçinmek ve akrabalarla iyi ilişkiler ve onların elinden tutmak. Sahip olduğu bu büyük mevkie rağmen, kardeşi “Abdüddar” ile rekabete girmemiş, hiçbir... 

Kusay İbn Kilab

Yazar:beytül ahzan Tarih: 14 Şubat 20107.7K kez okunduYorum Yok
Kusay İbn Kilab

Hz. Peygamber’in (saa) ecdadı şöyle sıralanmıştır: Abdullah, Abdulmuttalip, Haşim, Abdumenaf, Kusay, Kilab, Murre, Ka’b, Luvey, Galip, Fahr, Malik, Nazr, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Ma’d, Adnan [1] Genelde onun nispeti, Ma’d İbn Adnan’a kadar şu şekildedir; ama Adnan’dan öteye, Hz. İsmail’e kadar sayı ve isim bakımından ihtilaflıdır. İbn Abbas’ın peygamber efendimizden naklettiği rivayete göre; onun soyu konusunda,... 

Hz. Hacer’in Hayatı

Yazar:beytül ahzan Tarih: 4 Şubat 201015.4K kez okundu1 Yorum
Hz. Hacer’in Hayatı

Allah’ın elçisi Hz. İbrahim Halil (aleyhisselâm), bugünkü Irak’ın güneyinde kalan “Mavereünnehir” bölgesindeki Bâbil Uygarlığı’nın “Âverkeldaniyan” şehrinde doğdu, burada yetişip büyüdü. “Âver”, eski Farsça bir kelime olup şehir anlamına gelir. İranlıların Bâbil’i ele geçirdikten sonra, orada bu şehri kurmuş olmaları ya da bu ülkede galip kavmin dilinin revaç bulmuş olması muhtemeldir. Bâbil ve Hz. İbrahim’in doğum yerinde Farsça dilinin... 

Ebu Talib’in Duygusundan Bir Örnek

Yazar:beytül ahzan Tarih: 22 Aralık 20092.9K kez okunduYorum Yok
Ebu Talib’in Duygusundan Bir Örnek

Tarih sayfalarında, insanların birbirlerine karşı şefkat ve duygusallıklarından bazı örnekler verilmiştir. Onların çoğu, maddiyata dayalı, mal  ve ziynet ölçüleri etrafında döner durur. Kısa bir süre sonra bu sevgi ateşinin alevleri sönmeye yüz tutmuş ve ortadan kalkmıştır. Ancak, sevginin temeli; akrabalık bağı, iman, ihlas, fazilet, ruhsal ve manevi olgunluk olursa, duygusal alevler çabuk sönmez, sevgi bu kadar çabuk erimez. Aslında Ebu Talib’in... 

Abdullah [Hz. Muhammed’in (saa) Babası]

Yazar:beytül ahzan Tarih: 1 Aralık 200914.2K kez okundu8 Yorum
Abdullah [Hz. Muhammed’in (saa) Babası]

Abdullah [Hz. Muhammed’in (saa) Babası] Abdulmuttalib’in, Allah yolunda verdiği yüz deve  ile oğlunun canını satın aldığı gün, Abdullah’ın ömründen daha yirmi dört bahar geçmişti.Bu olay, Abdullah’ın  Kureyş arasında iyi bir şöhret bulmasına sebep olmakla birlikte, aile arasında özellikle de Abdulmuttalib’in nazarında iyi bir makam elde etmesine sebep oldu; zira insan, uğrunda çok çalıştığı ve pahalıya mal ettiği şeyleri, olduğundan... 

Tarihte En Çok Ağlayanlar

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Ekim 20093.8K kez okundu2 Yorum
Tarihte En Çok Ağlayanlar

Tarihte beş kimse herkesten daha çok ağlamıştır: Hz. Adem, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Fatıma ve Hz. Ali b. Hüseyin (a.s). Hz. Adem, cennet için o kadar ağladı ki gözyaşları yüzünde iz bıraktı. Hz. Yakub, Yusuf’a o kadar ağladı ki, gözlerinin nurunu kaybetti. Bu yüzden Hz. Yakub’a şöyle dediler: “Ey Yakub! Sen o kadar Yusuf’u düşünüp ağlıyorsun ki ağlamakla helak olacaksın.“ Hz. Yusuf da babası Yakub’dan uzak kaldığı için o...