Aşura Günü Hakkında

Yazar:beytül ahzan Tarih: 30 Eylül 20163.2K kez okunduYorum Yok
Aşura Günü Hakkında

Soru: Muhterem hocam, Aşura günü hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Caferiler Müslümanlar arasında bu günde Hz. İman Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin şehadet günü olduğu hasebiyle yas merasimleri düzenleniyor. Ehl-i Sünnet içerisinde ise bugün mübarek bir gün olarak biliniyor. Bu günde özel bir takım ameller yapılıyor. Oruç tutuluyor vs. Bu günün ve onda yapılan amellerin faziletinde bir sürü hadisler naklediliyor. Bu gün onlar arasında adeta dini bir bayram ve... 

Resulullah’ın (saa) Bu Ümmete Bıraktığı İki Emanet Nedir?

Yazar:admin Tarih: 3 Aralık 201214.9K kez okundu3 Yorum
Resulullah’ın (saa) Bu Ümmete Bıraktığı İki Emanet Nedir?

Bunlardan birincisi KURAN ve SÜNNET Diğer ise KURAN ve EHLİBEYT’tir. Acaba Resulullah(saa) hangisini emanet etti KURAN ve SÜNNET’i mi?  yoksa  KURAN ve EHLİBEYT’i mi Bu iki emanetin KURAN ve EHLİBEYT olduğunu söyleyen hadisler ve kaynakları şunlardır. Hadisin metni; —————————————– “Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece benden sonra... 

Şiiliğin Doğuşu – 3

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Kasım 20106.4K kez okundu4 Yorum
Şiiliğin Doğuşu – 3

Şiiliğin Resul-i Ekrem (s.a.a) Döneminde Var Olduğu Görüşünün Genel Açıklaması Zikredilen rivayetlerden ve aynı şekilde tarihi belge ve belirtilerden yararlanarak Şiiliğin Resul-i Ekrem (s.a.a) döneminde var olduğunu ve bir grubun bu isimle isimlendirildikleri görüşünü ispatlayabiliriz. Sonraki merhalede ise yukarıda zikredilen rivayetlerin Resul-i Ekrem (s.a.a) döneminde Şia olarak adlandırılan gruba tatbik edildiğini söyleyebiliriz. Bu ismin Resul-i Ekrem’in... 

Şiiliğin Doğuşu – 2

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Kasım 20105.4K kez okundu5 Yorum
Şiiliğin Doğuşu – 2

Kuran-ı Kerim’de Şiiliğin Varlığına Deliller Bu görüşü savunanlar iddialarını ispatlamak için başka bir delil ikame etmektedirler; o da bazı ayetlerin yorumuyla ilgili ayetlerin tefsirinde zikredilen hadislerdir ki bu ayetlerin Hz. Ali (a.s) ve Şiileri hakkında olduğunu savunmuşlardır. Örneğin “İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.” Ayetinin tefsirinde Allah Resulü (s.a.a) Ali ve Şia’larını –saadete ermişlerin ta kendileri... 

Şiiliğin Doğuşu – 1

Yazar:beytül ahzan Tarih: 23 Kasım 201011.3K kez okundu4 Yorum
Şiiliğin Doğuşu – 1

Şiiliğin İslam Peygamberi (s.a.a) Döneminde Ortaya Çıkışı Üzerine Özet: İslam’ın büyük fırkaları kendi mezheplerinin asaletini ispatlamak için mezheplerinin kökünü Resul-i Ekrem’in (s.a.a) döneminde aramaya gayreti içindedirler. Şia mektebinin ortaya çıkışı hususunda İslam düşünürleri ve tarihçiler tarafından çeşitli görüşler sunulmuştur. O görüşlerden biri de Şiilik mektebinin Resul-i Ekrem (s.a.a) döneminde ortaya çıkma görüşüdür. Bu... 

Şia’ya Yapılan Eleştiriler ve Onların Kısaca Cevapları

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Ekim 201023.8K kez okundu33 Yorum
Şia’ya Yapılan Eleştiriler ve Onların Kısaca Cevapları

1. Şia’ya göre Cebrail (a.s) risaleti ulaştırmada (haşa) hiyanet etmiştir ve Kur’an’ı Hz. Ali (a.s) yerine Peygamber efendimize (s.a.a) nazil buyurmuştur. Cevap: Bu cahil ve garazlı kimselerim Şia’ya izafe ettiği bir iftiradır. Yahudilere göre son peygamber İsrail oğullarından gelmeliydi. Fakat son peygamber İsmail oğullarından gönderilince  Yahudiler Cebrail (a.s) ı düşman bildiler. “De ki: Cebrail’e düşman olanlar bilsinler ki O,... 

Şia ve Sahabe

Yazar:beytül ahzan Tarih: 3 Şubat 20109.8K kez okundu16 Yorum
Şia ve Sahabe

Bismillahirrahmanirrahim İslam’ın on dördüncü asrı tamam olmaktadır. İslam’ın ilk zamanından günümüze kadar olan bu uzun müddet sahih ve doğru İslam’ı ve hükümlerini öğrenmeyi güçleştirmiştir. İslam’ın sahih ve ideal değerlerini, Kuran ve Peygamberin süneti ve siresi dışında öğrenmek mümkün değildir. Kuran’ı Kerim şöyle buyuruyor; ‘Sana kitabı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki; bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.... 

Eğer Şia Hak İse, O Halde Neden Azınlıktadır ve Dünya Müslümanlarının Çoğunluğu Onu Kabul Etmemiştir?

Cevap: Hak ve batıl, takipçilerinin azlığı veya çokluğu ile tanınmaz. Bugün dünyada Müslümanların, İslâm’ı kabul etmeyenlere oranı, beşte bir veya altıda bir civarındadır. Uzakdoğu sakinlerinin çoğunluğunu putperest, inekperest ve tabiat ötesini (metafiziği) inkâr eden kimseler oluşturmaktadır. Çin, bir milyardan fazla nüfusuyla, Yaratıcı’yı inkâr eden komünizmin merkezlerinden biridir. Bir milyara yakın nüfusu ile Hindistan halkının çoğunluğunu... 

Neden Şiiler Haremin Kapı ve Duvarlarına Teberrüken El Sürer, Türbeleri Öper?

Cevap: Allah’ın veli kullarının eserlerine teberrüken el sürmek ve bu amaçla onları öpmek, Müslümanlar arasında yeni ortaya çıkmış bir olay değildir. Bu davranış biçiminin izlerini, Resulullah’ın (s.a.a) ve ashabının hayatlarında da görmek mümkündür. Hatta sadece Hz. Peygamber’in ve ashabının değil, önceki peygamberlerin de bu işe teşebbüs ettikleri görülmektedir. Şimdi Kur’ân ve sünnet açısından Allah’ın veli kullarının... 

Takiyye Nedir?

Yazar:beytül ahzan Tarih: 4 Eylül 200987.6K kez okundu10 Yorum
Takiyye Nedir?

takiyye nedir Takıye olarak da bilinen takiyye TAKİYYE NEDİR? Cevap: Takiyye, dinî, manevî veya dünyevî zararları önlemek için kişinin muhalifler karşısında imanını veya inancını gizlemesi demektir. Bu anlamda takiyye, her Müslümanın şer’î görevlerinden biridir ve bunun kökü Kur’ân’a dayanmaktadır. KUR’ÂN AÇISINDAN TAKİYYE Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde takiyye konusuna değinilmiştir ki, biz burada onlardan bazısına yer...