Ayetullah Fazıl Lenkerani (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Ağustos 20115.7K kez okundu1 Yorum
Ayetullah Fazıl Lenkerani (ra)

[Ö.H/1428, M/2007] DOĞUM YERİ Muhammed Fazıl, 1350 yılında mukaddes Kum şehrinde çok değerli ilim ehli ve takvalı bir ailede doğdu. Babası Ehlibeyt fakihi ve havza üstatlarından annesi ise Peygamber (s.a.a) soyundan mümine bir hanımdı. Kafkas muhaciri olan babası Meşhed ve Zencan havzalarında uzun yıllar tedrisle meşgul olmuş ve Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hairî’nin (r.a) zahmetleriyle ihya olan Kum’a hicret ederek kısa bir zamanda havzanın meşhur üstatlarından... 

Ayetullah Cevad Tebrizi (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 24 Temmuz 20112.8K kez okunduYorum Yok
Ayetullah Cevad Tebrizi (ra)

[Ö.H/1427, M/2006] DOĞUM YERİ Mirza Cevad Tebrizî (r.a) 1305 yılında Tebriz’de mümin ve dindar bir ailede dünya’ya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tebriz’de tamamladı. Derslerindeki başarısı ve zekâsı okul müdürü ve öğretmenlerini hayrete düşürmüştü. Öğretmenleri onu teşvik ederek devlet okullarına gitmeye teşvik ettiler. Fakat dinî ilimlere ve Ehlibeyt (a.s) maarifine olan alakası ve aşkı onu bu vadiye sürükledi ve 1323 yılında 18 yaşındayken... 

Ayetullah Vahidi (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 10 Temmuz 20112.4K kez okunduYorum Yok
Ayetullah Vahidi (ra)

[Ö.H/1421, M/2000] DOĞUM YERİ Vahidî Hanedanı Şebister’in tanınmış seyitlerindendir. Bu hanedanın her bir ferdi dönemlerinin büyük fakih ve âlimlerinden olmuşlardır. Vahidî Hanedanı soy ve nesep olarak İmam Hüseyin’e (Aleyhisselam) dayanmaktadır. Seyyid Muhammed 1334 yılının bereketli bir Cuma’sında Şebister’de temiz hanede dünyaya geldi. Babası Ayetullah Seyyid Razî (r.a) evine neşe katan oğluna ceddi Hz. Muhammed’in (s.a.a) ismini verdi.... 

Seyyid Muhammed Sadr (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 11 Haziran 20116.4K kez okunduYorum Yok
Seyyid Muhammed Sadr (ra)

[Ö.H/1419, M/1998] DOĞUM YERİ Sadr Hanedanı Irak, İran ve Lübnan’da Şia âleminin taklit merciliğini ve liderliğini uzun yıllar üstlenmiş meşhur bir hanedandır. Bu hanedan silsile nesep olarak İmam Kazım’a (Aleyhisselam) ulaşmaktadır.[1] Muhammed Sadr’ın (r.a) dünyaya gelişinin halk arasında meşhur ve ilginç bir hikâyesi vardır. Seyyid Muhammed’in (r.a) annesi uzun yıllar çocuk sahibi olamadığı için artık bir çocuk sahibi olacağından ümidini... 

Ayetullah Bahauddin (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 29 Mayıs 20112.9K kez okunduYorum Yok
Ayetullah Bahauddin (ra)

[Ö.H/1418, M/1997] DOĞUMU VE ÇOCUKLUĞU Tarih 1287 yılını göstermekteydi. Mümin ve maneviyat dolu bir ev sabaha doğru ilahi bir nur ile aydınlandı. Gadir-i Hum Bayramı’na tekabül eden o doğum iki bayramın bir arada yaşanmasına neden oldu. Babası oğlunun ismini Rıza koydu. Bu ismin bereketiyle gelecekte Bahauddin olarak meşhur olacaktı. Babaları soy ve nesep olarak İmam Seccad’a (Aleyhis-selam) dayanmaktadır. Bu hanedanın bazı mümin erkekleri de Hz. Masume’nin... 

Allame Şuşterî (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 4 Mayıs 20112.7K kez okunduYorum Yok
Allame Şuşterî (ra)

[Ö.H/ 1417, M/1996] DOĞUM YERİ İmam Ali’nin (Aleyhisselam) mübarek bedeni mukaddes Necef şehrine defnedildikten bir süre sonra ilim ve içtihadın merkezi haline geldi. İlim ve irfan şehri büyük ve görkemli havzasıyla İslam ve Şia’nın iftihar kaynağı olarak binlerce muhaddis, araştırmacı, fakih, filozof ve taklit mercii yetiştirmiştir. Allame Şuşterî (r.a) 1320 yılında işte o bereketli ve maneviyat dolu mukaddes Necef şehrinde dünyaya geldi. Babası Şeyh... 

Seyyid Şerefuddin Amuli (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 26 Nisan 20112.7K kez okunduYorum Yok
Seyyid Şerefuddin Amuli (ra)

[Ö. H/1377, M/1956] DOĞUM YERİ Seyyid Abdülhüseyin Şerefuddin (r.a) hicri 1290 yılında muakddes Kazmeyin şehrinde dünyaya geldi.[1] Bir yaşlarında şefkatli annesi Zehra Sadr ve âlim ve fakih babası Seyyid Yusuf Şerefuddin ile ilim tahsili için mukddes Necef şehrine gitti. Altı yaşında Kuran mektebine başladı. Sekiz yaşında ailesi Cebel Amul’e döndü. Âlim ve fakih babasının yanından Arap edebiyatı, sarf, nahiv, maani-beyan, şiir vb. dersleri okuduktan sonra... 

Seyyid Ebu’l Hasan İsfahani (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 15 Nisan 20113.1K kez okundu2 Yorum
Seyyid Ebu’l Hasan İsfahani (ra)

[Ö. H/1365, M/1944] DOĞUM YERİ Seyyid Ebu’l Hasan (r.a) hicri 1284 de İsfahan’nın Lencan kasabasının Medise köyünde dünyaya geldi.[1] Asaleten Behbehan’ın Musevi seyitlerindendi. Fakat dedesi Seyyid Abdülhamid daha sonraları İsfahan’a hicret ederek orada ikamet etmiştir. Dedesi Seyyid Abdülhamid Necef’in büyük fakihi ve taklit mercii Şeyh Muhammed Hasan Necefi’nin öğrencilerindendi. Taklit mercii taklit olduktan sonra İsfhan ve Lencan’a... 

Muhaddisi Kummi (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 28 Mart 20113.2K kez okunduYorum Yok
Muhaddisi Kummi (ra)

[Ö. H/1359, M/1938] DOĞUM YERİ Hicri 1294 yılında mukaddes Kum şehrinde dünyaya geldi. Babası Muhammed Rıza Kummi (r.a) ona Abbas ismini verdi. Babası şehrin önde gelen, saygın, takvalı ve şer’i hükümleri iyi bilen bir şahsiyetti. Halk karşılaştığı fıkhî meselelerde ona müracaat ederdi. Oğlu Abbas böyle bir ailede ilahi kitap ve şeriatla tanıştı. Çocukluk ve gençlik yıllarını doğum yeri olan Kum’da geçirdi.[1] Mukaddime ilimlerini büyük üstatların,... 

Şeyh Abdulkerim Hairi (ra)

Yazar:beytül ahzan Tarih: 9 Mart 20112.9K kez okunduYorum Yok
Şeyh Abdulkerim Hairi (ra)

[Ö. H1355, M1934] DOĞUM YERİ Hicri 1267 yılında Yezd’in Mehrcurd köyünde mümin ve mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi. Babası Muhammed Cafer ona Abdülkerim ismini verdi.[1] Abdülkerim (r.a) çocukluğunu şefkatli anne ve babasının yanında geçiriyordu. Büyümüş ve artık okul çağına gelmişti. O dönemlerde köyde mektep ve medrese olmadığı için çocuklar baba mesleği olan çiftçilikle uğraşıyordu. Allah, Abdülkerim’e lütufta bulundu. Şans yüzüne...