105- Fil Suresi

105- Fil Suresi

Ağu 10, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, beş âyettir.]

Habeş kıralı tarafından Yemen valisi tâyin edilen Ebrehe Yemen’de bir mabet yaptırmış, Kâ’be yerine… (Devamı, sonnot No:88)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Fil ashâbına Rabbin ne yaptı, neler etti, görmedin mi?

2- Düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3- Ve onlara, çeşitli yerlerden bölük-bölük, birbiri ardınca kuşlar göndermedi mi?

4- Onları, balçıktan taşlarla taşladılar.

5- Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş samanlara döndüler.