113- Felak Suresi

113- Felak Suresi

Eyl 10, 2010 3 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, beş âyettir.]

(Bâzıları Mekkîdir demişlerdir. Bu sûreyle bundan sonraki son sûreye “Muavvezeteyn” denir. Bir Yahûdinin, Hz. Muhammed (s.a.a)’e büyü yaptığı, bir ipe üfürerek on iki düğüm bağlayıp bir kuyuya attığı, bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.a)’in hastalandığı ve bu sûrenin indiği, Hz. Muhammed (s.a.a)’in, Hz. Ali, Ammâr ve Zübeyr’i yollayıp o kuyunun suyunu boşalttırarak ipi buldurduğu ve bu âyetler okununca düğümlerin çözülüp Hz. Muhammed (s.a.a)’in iyileştiği rivâyet edilmişse de buna itiraz edenler de vardır. Onlara göre eğer Yahûdilerde böyle bir kudret olsaydı inananların çoğunu hasta ederler, öldürürlerdi. Kaldı ki Hz. Muhammed (s.a.a), peygamber olduğu için büyünün kendisine zarar vermemesi gerektir. Yahûdinin biri, böyle bir şey yapmışsa bile hastalığı ondan değildir, ancak o ipi buldurmakla hilelerini meydana çıkarmıştır (Mecma, 2, 633).)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- De ki: Sığınırım karanlığı yarıp ışıtan sabahın Rabbine.

2- Yarattığı mahlûkların şerrinden.

3- Çöküp etrafı kapladığı zaman karanlığın şerrinden.

4- Ve düğümlere üfleyen kadınların şerrinden.

5- Ve hasetçinin haset ettiği zaman, şerrinden.