55- Rahman Suresi

55- Rahman Suresi

Nis 4, 2010 2 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir.]

(29. âyeti Medenîdir. Sûre, Medenîdir de denmiştir. Rahmeti, bütün yaratıklarına şamil anlamına gelen Rahman sözüyle başladığı için bu adla adlanmıştır.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Rahman.

2- Kur’ân’ı öğretti.

3- insânı halketti,

4- ona dilleri, konuşmayı belletti.

5- Güneş ve ay, hesapla hareket eyler.

6- Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder.[1]

7- Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu.

8- Ölçüde, tartıda insafsızlık etmeyin.

9- Terâziyi doğru tutun, adâletle tartın ve eksik tartmayın.

10- Yeryüzünü alçalttı halka.

11- Orada meyveler ve lifli, kabuklu hurmalar var.

12- Yapraklı tâneler var ve güzel kokulu otlar.

13- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

14- İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti.

15- Ve cinleri, coşup kaynayan ateşten yarattı.

16- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?

17- Rabbidir iki doğunun ve Rabbi-dir iki batının.

18- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

19- İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar.

20- Fakat aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar.

21- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?

22- Her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

24- Ve onundur denizde akıp giden dağlar gibi gemiler.

25- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

26- Yerin üstünde ne varsa fânîdir.

27- Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zâtıdır kalan.

28- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

29- Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.

30- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

31- Ey iki ağır topluluk, insanlar ve cinler, yakında hesâbınıza bakacağız.

32- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

33- Ey cin ve insan topluluğu, ölümden kurtulmak için, göklerin ve yer yüzünün bucaklarından geçip kaçmaya gücünüz yeterse geçin, kaçın; fakat geçemezsiniz bir kudret olmadıkça.

34- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

35- Üstünüze bir ateş yalımı ve erimiş bakır gönderilir de kaçamazsınız.

36- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

37- Derken gök yarılıp kırmızı bir gül rengine gelerek yağ gibi eriyince…

38- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

39- Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz.

40- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

41- Suçlular, yüzlerindeki alâmetten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

42- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

43- İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennem.

44- Cehennemle içecekleri kaynar suyun arasında dolanıp dururlar.

45- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

46- Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki cennet var.

47- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

48- İkisinde de türlü-türlü nîmetler var, çeşit-çeşit ağaçlar.

49- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

50- İkisinde de iki ırmak var, akar.

51- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

52- İkisinde de her çeşit meyve, çifter-çifter var.

53- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

54- Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın.

55- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

56- O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var.

57- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

58- O eşler, sanki yakut ve mercan.

59- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

60- İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi?

61- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

62- Bu iki cennetten başka iki cennet daha var.

63- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

64- İkisi de koyu yeşil.

65- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

66- İkisinde de iki pınar var, fışkırıp çıkar da akar.

67- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

68- Her ikisinde de meyveler ve hurma ve nar var.

69- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

70- O cennetlerde güzel huylu güzeller var.

71- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

72- Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda hûriler.

73- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

74- Eşlerinden önce ne bir insan dokunmuş onlara, ne bir cin.

75- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

76- Yeşil ipeklilerle düşenmiş sedirlere ve güzelim döşemelere yaslanırlar.

77- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

78- Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir.

——————————————————————————–

[1]) “Nacm” gövdesiz bitki anlamına geldiği gibi, yıldız anlamına da geldiğinden âyet “Yıldız ve ağaç secde eder” anlamına da gelir.