56- Vâkıa Suresi

56- Vâkıa Suresi

Nis 7, 2010 2 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, doksan altı âyettir.]

(İbn-i Abbas’a göre 82. âyeti Medenîdir. 13 ve 81. âyetleri, Medine’ye giderken vahy edilmiştir diyenler de vardır. Vâkıa, ansızın gelip çatacak büyük olay anlamına gelir. Sûrede kıyametten bahsedildiği için bu isim verilmiştir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Ansızın kopacak kıyâmet kopunca.

2- Kopacağına dâir söylenen sözlerde yalan yok.

3- Halkı alçaltır, yüceltir.

4- Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca.

5- Ve dağlar, param-parça olunca.

6- Dağılmış zerre zerre toz haline gelince.

7- Artık üç bölük olursunuz siz.

8- Sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

9- Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

10- Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir.

11- Onlardır mâbutlarına yaklaştırılanlar.

12- Naîm cennetlerinde.

13- Öncekilerin birçoğu.

14- Sonra gelenlerdense azı onlardan.

15- Altınlarla, mücevherlerle bezenmiş tahtlarda otururlar.

16- Onlara yaslanırlar, birbirlerine karşı.

17- İhtiyarlamıyan delikanlı hizmetçiler dolaşır etraflarında.

18- Kaynağından doldurulmuş şaraplarla dolu taslarla ve ibriklerle ve kadehlerle.

19- O şaraptan başları da ağrımaz ve sarhoş da olmazlar.

20- Beğendikleri meyvelerden.

21- İstedikleri kuş etlerinden sunulur onlara.

22- Ve onlara kara gözlü hûriler de var ki.

23- Sanki haznelerde saklanmış inciler.

24- Yaptıklarına karşılık.

25- Orada boş ve çirkin bir söz de duymazlar, günaha âit bir söz de.

26- Ancak, esenlik size, esenlik denir.

27- Ve sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

28- Dikensiz sedir ağaçlarıyla.

29- Ve meyveleri birbirine yaslanıp istiflenmiş muz ağaçlarıyla dolu bir yerdedir onlar.

30- Ve uzayıp giden bir gölgelik.

31- Ve çağlaya-çağlaya akan sular.

32- Ve birçok meyveler.

33- Ne biter, zamanları geçer, ne yiyene yeme denir, yeter.

34- ve yüksek döşekler.

35- Şüphe yok ki biz, onların eşlerini de yeniden yarattık.

36- Onları, kız oğlan kız olarak halkettik.

37- Cilveli, şirin sözlü, eşlerine âşık ve onlarla yaşıt kıldık.

38- Sağ taraf ehli için.

39- Onlarda, evvelkilerden de birçok topluluk var.

40- Ve sonra gelenlerden de birçok topluluk.

41- Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

42- Onlar, iliklere kadar işleyen bir sam yeli içinde, kaynar sular içmedeler.

43- Ve karardıkça kararan bir dumanın gölgesindeler.

44- Ne bir serinlik var, ne bir güzellik var.

45- Bundan önce onlar, nîmetler içindeydi.

46- Ve büyük günahları yapmada ısrâr ederlerdi.

47- Ve biz derlerdi, ölüp bir yığın toprak ve kemik olduktan sonra mı dirileceğiz?

48- Yoksa önceden gelip geçen atalarımız mı dirilecek?

49- De ki: Şüphe yok, öncekiler de, sonra gelenler de.

50- Elbette bilinen günün muayyen ve mukadder vaktinde toplanacaksınız.

51- Sonra da siz ey yalanlayan sapıklar, şüphe yok ki.

52- Zakkum ağacının meyvesinden yiyeceksiniz elbet.

53- Derken karınlar, dolup şişecek.

54- Derken üstüne, kaynar su içeceksiniz.

55- Derken susuzluk illetine uğrayıp içecek-içecek de kanmayacaksınız.

56- Budur cezâ günü ziyâfetleri.

57- Biz yarattık sizi, hâlâ mı gerçeklemezsiniz?

58- Görmez misiniz rahîmlere döktüğüm bir katre suyu?

59- Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz mi yaratmadayız?

60- Biz takdîr ettik aranızda ölümü ve kimse geçemez önümüze bizim.

61- Sizin gibi bir topluluk yaratıp yerinize geçirmek istersek ve sizi de, bilmediğiniz bir şekle döndürmeyi dilersek.

62- Ve andolsun ki ilk yaratılışı biliyorsunuz, biliyorsunuz da ne diye düşünmüyorsunuz?

63- Görmez misiniz ektiğiniz tohumu?

64- Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz mi bitirmedeyiz?

65- Dilersek elbette onu kurutup çer-çöp haline getirirdik de şaşırır-kalır, nâdim olur-dururdunuz.

66- Gerçekten de biz derdiniz, ziyan ettik.

67- Hayır, biz mahrûm olduk.

68- Görmez misiniz içtiğiniz suyu?

69- Siz mi yağdırıyorsunuz onu buluttan, yoksa biz mi yağdırmadayız?

70- Dileseydik onu tuzlu, acı bir su hâline getirirdik, hâlâ mı şükretmezsiniz?

71- Görmez misiniz çakmakla çakıp yaktığınız ateşi?

72- Siz mi onun ağacını meydana getiriyorsunuz, yoksa biz mi meydana getirmedeyiz?

73- Biz onu, cehennem ateşini bir andırma ve çöllerde konup göçenlere bir fayda olarak halkettik.

74- Artık pek ulu Rabbinin adını anarak tenzîh et onu.

75- Andolsun yıldızların yerlerine.

76- Ve şüphe yok ki bu, elbette pek büyük bir anttır bilseniz.

77- Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli Kur’ân’dır.

78- Saklanmış bir kitapta.

79- Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz.

80- Alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81- Artık siz, bu sözü mü yalanlayacaksınız?

82- Ve o kitaptan nasîbiniz, yalnız onu yalanlamaktan ibâret mi olacak?

83- Hani can gırtlağa gelince.

84- Siz de o sırada bakar durursunuz.

85- Ve biz, ona sizden daha yakınız ve fakat göremezsiniz.

86- İnanmıyorsanız, cezâ görmeyeceğinizi sanıyorsanız.

87- O gırtlağa gelen canı geri çevirin bakalım doğru söylüyorsanız.

88- Artık o kişi yakınlaştırılanlardansa.

89- Artık ona huzur ve rahat ve rızık ve Naîm cenneti.

90- Ve ama sağ taraf ehlindense.

91- Artık esenlik sana sağ taraf ehlinden.

92- Ve ama yalanlayan sapıklardansa.

93- Kaynar suyla ziyâfet ona.

94- Ve cehenneme atılma.

95- Şüphe yok ki bu, haktır, gerçeğin ta kendisidir.

96- Artık pek ulu Rabbinin adını anarak tenzîh et onu.