65- Talak Suresi

Yazar: beytül ahzan Tarih: 25 Nisan 2010 4.6K kez okundu Kur'an-ı Kerim Meali 1 Yorum
Bu yazıyı değerlendirin

kuran

[Medenîdir, on iki âyettir.]


(Kısa Nisâ sûresi de denir. Boşamaktan bahsettiği için boşamak anlamına gelen talâk adı verilmiştir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman temiz oldukları vakit boşayın ve müddetlerini sayın ve çekinin Rabbiniz Allah’tan; çıkarmayın onları evlerinden ve onlar da çıkmasınlar, ancak apaçık bir çirkin harekette bulunurlarsa o başka ve işte bunlardır Allah’ın sınırları ve kim Allah’ın sınırlarını aşarsa gerçekten de kendisine zulmeder; bilmezsin, belki de Allah, bundan sonra bir iş çıkarıverir.335

2- Müddetlerini tamamlayınca da onları güzellikle alın, yahut da güzellikle ayrılın onlardan ve sizden iki tâne adâlet sâhibi tanığı bulundurun da tanıklık etsinler ve tanıklığı da Allah için doğru yapın; işte Allah’a ve âhiret gününe inanana böylece öğüt verilmededir; ve kim, çekinirse Allah’tan, ona sıkıntıdan bir kurtuluş vesîlesi yaratır.

3- Ve onu, hesaplamadığı yerden rızıklandırır ve kim Allah’a dayanırsa o, yeter ona; şüphe yok ki Allah, yapacağı işi yerine getirir, gerçekten de Allah, her şeye bir ölçü, bir miktar tâyîn etmiştir.

4- Kadınlarınızdan âdetten kesilmişlerin, kesilip kesilmedikleri hakkında şüpheye düşerseniz müddetleri, üç aydır ve âdet görmeyenlerin de böyle ve gebe olanların müddeti, çocuklarını doğuruncaya dek ve kim çekinirse Allah’tan, onun işine bir kolaylık verir o.

5- Budur Allah’ın emri ki size indirmiştir onu ve kim, çekinirse Allah’tan, onun kötülüklerini örter ve mükâfâtını büyültür. [1]

6- Onları, gücünüz yeterse oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun ve onları sıkıştırarak zararlandırmayın ve gebeyseler doğuruncaya dek doyurun onları ve çocuklarınızı emziriyorlarsa da artık ücretlerini verin ve karı-koca; güzelce danışıp görüşerek yapın bu işleri ve bir güçlük çıkarsa çocuğu başka bir kadın emzirir artık.

7- Vakti-hâli yerinde ve eli geniş olan, vaktine-hâline göre nafaka versin ve rızkı dar olana gelince, Allah, kendisine ne verirse onun bir kısmını nafaka olarak versin; Allah, hiç kimseye, kendi verdiği miktardan daha fazla bir şey teklif etmez; Allah, güçlükten sonra bir kolaylık verecektir.

8- Nice şehirler var ki halkı, Rablerinin ve onun peygamberlerinin emirlerine karşı gelmiştir de onları, çetin bir sûrette hesâba çekmişizdir ve onları helâk ederek azaplandırmışızdır.

9- Derken yaptıklarının vebâlini tatmışlardır da işlerinin sonu, ziyan olup gitmiştir.

10- Allah onlara çetin bir azap da hazırlamıştır, artık çekinin Allah’tan ey aklı başında olanlar; ey îmân edenler, andolsun ki Allah, size bir öğüt olan Kur’ân’ı indirmiştir.[2]

11- Peygamberi de göndermiştir ki size Allah’ın apaçık âyetlerini okumadadır inananları ve iyi işlerde bulunanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ve kim, Allah’a inanır ve iyi işlerde bulunursa onu, ebedî kalmak üzere, kıyılarından ırmaklar akan cennetlere koyar, gerçekten de Allah, ona en güzel bir rızık verir.

12- Bir Allah’tır ki yaratmıştır yedi göğü ve yeryüzünü de onun misli olarak yedi kat halketmiştir; bunların arasında, emri, inip durmadadır Allah’ın, şüphesiz, her şeye gücü yettiğini bilmeniz ve şüphe yok ki Allah’ın bilgisinin, gerçekten de her şeyi kavradığını, kuşattığını anlamanız için.

——————————————————————————–

[1]) Müddet, üç hayız zamanıdır. Evlerden maksat kendi evleridir.

[2]) Âyetteki zikr, Kur’ân’dır. Hz. Peygamberdir de denmiştir.

Yorum Bırak

 1. beytül ahzan dedi ki:

  Selamun Aleykum.

  Rüyada Talak Suresi okumanın tabiri:

  *İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Talak suresini okumak eşiyle inatlaşacağına işaret eder.

  *İbn-i Sîrîn: Eşinizle aranızda tartışma çıkacağına…

  *Kirmanî: Hayatınızın her zamanki seyrinde devam edeceğine işarettir.