76- Dehr (İnsan) Suresi

76- Dehr (İnsan) Suresi

May 16, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, otuz bir âyettir.]

(1. âyette insanın, bir zaman, anılır bir şey olmadığı bildirildiğinden zaman ve çağ anlamına Dehr sûresi dendiği gibi İnsan sûresi de denmiştir. (Devamı, sonnot No:66)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Gerçekten de insana, zamânın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

2- Şüphe yok ki biz insanı, bir katre sudan, erkeklik suyuyla kadınlık suyunun rahîmde birleşmesinden yarattık sınamak için, derken onu, duyar, görür bir hâle getirdik.

3- İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.

4- Şüphe yok ki kâfirlere zincirleri, boyundurukları ve yakıp kavuran cehennemi hazırladık.

5- İtâat eden ve iyilikte bulunanlar, şüphe yok ki kâselerle şaraplar içerler ki kâfûr ırmağının suyu da karıştırılmıştır bu şaraba.

6- Allah’ın has kullarının içtiği bu şarap, bir kaynaktan çıkar ki onlar, diledikleri gibi, diledikleri yerlerde, onu akıtıp fışkırtırlar.

7- Adaklarını yerine getirir onlar ve şerri, her yanı saran, kaplayan günden korkarlar.

8- Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula ve yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar.

9- Sizi, ancak Allah rızâsı için doyurmadayız ve sizden istemeyiz ne bir karşılık, ne bir şükür.

10- Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azâbı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız.

11- Derken Allah da korumuştur onları, bugünün şerrinden ve yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine bir sevinçtir, vermiştir.

12- Ve sabretmelerine karşılık da mükâfatları, cennettir ve ipeklilerdir.

13- Yaslanırlar orada tahtlara, orada ne güneş görürler, ne zemheri.

14- Ağaçların gölgeleri, yakındır onlara ve meyveleri, adamakıllı râm olmuştur onlara.

15- Ve sunulur onlara gümüş kadehler ve sırça sağraklar.

16- Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir âdetâ.

17- Ve bir kadehle susuzlukları giderilir ki içindeki şaRaba zencefil karıştırılmıştır.

18- Orada bulunan ve şarıl-şarıl akan, her yana giden, boğazdan kayan selsebîl kaynağından.

19- Etraflarında, ölümsüz delikanlılar dolaşır, onları görünce sanırsın ki saçılmış incilerdir.

20- Ne yana baksan nîmetler görürsün, ne yana baksan, pek büyük ve zevalsiz bir saltanat ve devletler.

21- Üstlerinde, ipincecik yeşil ve ipek elbiseler, kalın ipekten dokunmuş libaslar vardır ve gümüş bilezikler takınırlar ve Rableri, onları tertemiz bir şarapla suvarır.

22- Şüphe yok ki bu, size bir mükâfattır ve çalışmanız, makbûldür.[1]

23- Şüphe yok ki biz indirdik Kur’ân’ı sana âyet-âyet ve zaman-zaman.

24- Artık sabret Rabbinin hükmüne ve uyma, onlardan suçlu, yahut nankör olana.

25- Ve an Rabbinin adını sabah ve akşam.

26- Ve geceleyin de secde et artık ona ve tenzîh et uzun gecelerde onu.

27- Şüphe yok ki bunlar çabucak gelip-geçeni severler de o ağır günü artlarına atar, bırakır-giderler.

28- Biz yarattık onları ve kuvvetlendirdik yaratılışlarını ve dilersek onları değiştiririz de yerlerine, onlara benzer başkalarını getiririz.

29- Şüphe yok ki bu, bir öğüttür, artık kim dilerse Rabbine doğru, bir yol tutar.

30- Ve Allah dilemedikçe onlar, dileyemezler; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

31- Dilediğini rahmetine alır; ve zâlimlere gelince: Elemli bir azap hazırlamıştır onlara.

——————————————————————————–

[1]) Hasen ve Huseyn (a.s) hastalanmışlar, Hz. Ali, üç gün oruç… (Devamı, sonnot No:67)