84- İnşikak Suresi

84- İnşikak Suresi

May 27, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, yirmi beş âyettir.]

(İlk âyette ayın yarılmasından bahsedildiği için yarılmak ve yarıldı anlamlarına gelen İnşikak ve İnşakkat adlariyle adlanmıştır, 25 âyettir, Mekkîdir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Gök yarılıp çatlayınca.

2- Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.

3- Ve yeryüzü, dümdüz çekilince.

4- Ve içindekileri atıp boşalınca.

5- Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca.

6- Ey insan, şüphe yok ki sen, Rabbine ulaşmak için meşakkatler içinde didinir-durursun da sonunda ona kavuşursun.

7- Ama kimin kitabı, sağ yanından verilirse.

8- Artık onun hesâbı, kolayca görülür.

9- Ve âilesinin yanına sevinç içinde döner.

10- Ve ama kimin kitabı, ardından verilirse.

11- O, helâk olmasını diler.

12- Ve cehenneme atılır.

13- Şüphe yok ki o, âilesinin içinde sevinmedeydi.

14- Şüphe yok ki o, öldükten sonra tekrar hayâta dönmeyeceğini sanırdı.

15- Evet, şüphe yok ki Rabbi, onu görürdü.

16- Andolsun gün battıktan sonraki kızıllığa.

17- Ve geceye ve gecenin kapladıklarına.

18- Ve aya, dolunay olunca.

19- Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.

20- Artık ne oldu onlara da inanmıyorlar.

21- Ve onlara Kur’ân okununca secde etmiyorlar?

22- Hayır, kâfir olanlar, yalanlıyorlar.

23- Ve Allah, daha iyi bilir, gönüllerinde ne var.

24- Artık müjdele onları elemli bir azapla.

25- Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka; onlar içindir başa kakılmıyan mükâfat.