87- A’la Suresi

87- A’la Suresi

Haz 4, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

kuran

[Mekkîdir, on dokuz ayettir.]

(En yüce anlamına gelen a’lâ kelimesi, 1. âyette Tanrıya sıfat olarak verildiği için bu adla anılmıştır. İbn-i Abbas’a göre Mekkîdir, Dahhâk’a göre Medenîdir. on dokuz âyettir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Tenzîh et yücelerden yüce Rab-binin adını.

2- Bir Rab ki yarattı, derken düzüp koştu.

3- Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.

4- Bir Rab ki otlağı çıkardı.

5- Derken onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü.

6- Seni okutacağız da unutmayacaksın.

7- Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir.

8- Ve sana, en kolay yolda başarı vereceğiz.

9- Artık öğüt ver, fayda verirse eğer.

10- Korkan, öğüt alır.

11- En kötü ve bahtsız olan, ondan sakınır.

12- Öyle bahtsız ki o, pek büyük ataşe atılır, yanar.

13- Sonra da orada ne ölür, ne dirilir.

14- Gerçekten de kurtulur, murâda erer kendini temizleyen.

15- Ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan.

16- Hayır, siz dünyâ yaşayışını üstün tutarsınız.

17- Ahiretse daha hayırlıdır ve daha da sürekli.

18- Şüphe yok ki bu vardı, elbette daha önceki sahîfelerde.

19- İbrâhim’in ve Mûsa’nın sahîfelerinde.