98- Beyyine Suresi

98- Beyyine Suresi

Tem 6, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

kuran

BEYYİNE SURESİ[1][2][3][4]

[Mekkîdir, sekiz âyettir.]

(1. âyetinde apaçık delil anlamına gelen bu söz geçtiği… (Devamı, sonnot No:87))

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Vaz geçemezlerdi kâfirlikten kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, kendilerine apaçık kesin bir delil gelmedikçe.

2- Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahîfeleri okumadıkça.

3- O sahîfelerdedir hükmü sâbit doğru kitaplar.

4- Ve ancak kendilerine apaçık kesin bir delil geldikten sonradır ki aykırılığa düştüler, kendilerine kitap verilmiş olanlar.

5- Ve ancak özleri hâlis olarak ve onun gerçek dînine uyarak Allah’a kulluk etmeleri emredildi onlara, doğru olmaları emredildi ve namaz kılmaları ve zekât vermeleri ve işte budur hükümleri sâbit doğru kitaplardaki din de.

6- Kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, şüphe yok ki cehennem ateşindedir, ebedîdir onlar orada, onlardır yaratılmışların en kötüleri.

7- İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

8- Rablerinin katındaki mükâfatları, kıyılarından ırmaklar akan ebedî Adn cennetleridir, ebedîdir onlar orada, Allah râzı olmuştur onlardan ve onlar da râzı olmuşlardır ondan; ve bu mükâfat, Rabbinden korkanadır.

——————————————————————————–

[1]) Bu gece, Kur’ân’ın indiği gecedir. 2. sûrenin 185. âyetinde, Kur’ân’ın… (Devamı, sonnot No:86)

[2]) O geceki ibadet, içinde Kadir Gecesi bulunmamak şartıyla bin ay yapılan ibadetten daha yücedir, daha hayırlıdır.

[3]) Ruh’tan maksat Cebrâil’dir.

[4]) O gece esenlikten ibarettir, hiçbir kötülük o gece inmez. Aynı zamanda melekler de müminlere selâm verirler.