Namazla İlgili Bazı Ayetler

Namazla İlgili Bazı Ayetler

Eyl 11, 2009 2 Yazar: beytül ahzan


“…Namaz şüphesiz, müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.” [1]

“Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazlardan gafildirler.”[2]

“Ey Muhammed!Kitaptan sana vahyolunanı oku, namaz kıl, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alı kor. Allah’ı anmak büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir.” [3]

“Sabır ve namaz vesilesiyle yardım isteyin; mutlaka o, huşu sahibinden başkalarına ağır gelir.”[4]

“De ki, hidayet ancak Allah’ın hidayetidir. Alemlerin Rabbine teslim olarak namaz kılın, Allah’tan sakının diye emrolunduk.Kendisine toplanacağınız O’dur.”[5]

“….ve onlar ancak tembellikle namaza gelirler.”[6]

“Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle.”[7]

“Ey Muhammed! İnanan kullarıma söyle, namazı kılsınlar.”[8]

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında, ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim.”[9]

“Yaşadığım müddetçe, namaz kılmamı ve zekat vermemi vasiyet etti.”[10]

“Ehlini namaza ve zekata emrederdi.Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.”[11]

“Onların ardında, namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir.”[12]

“….Beni anmak için namaz kıl.”[13]

“Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol.”[14]

“Müminler saadete ermişlerdir.Onlar namazda huşu içindedirler. Namazlarını muhafaza ederler.”[15]

“İnsan gerçekten pek haris yaratılmıştır. Başına bir fenalık gelince feryat eder; ancak namaz kılıp namazlarında devamlı olanlar hariç”[16]

———–

1-Nisa Suresi/104. ayet
2-Maun Suresi/4-5. ayetler
3-Ankebut Suresi/45. ayet
4-Bakara Suresi/ 45. ayet
5-En’am Suresi/71-72. ayetler
6-Tevbe Suresi/54. ayet
7-İbrahim Suresi/40. ayet
8-İbrahim Suresi/3. ayet
9-İbrahim Suresi/37. ayet
10-Meryem Suresi/31. ayet
11-Meryem Suresi/55. ayet
12-Meryem Suresi/59. ayet
13-Taha Suresi/13. ayet
14-Taha Suresi/32. ayet
15-Muminun Suresi/1-2-9. ayetler
16-Mearic Suresi/19-23. ayetler

——–

“Tüm Boyutlarıyla Namazın Adabı” Kitabından alıntıdır.

Yazar:Ebulfez Kocadağ