Onlardan  Mıyız???

Onlardan Mıyız???

Tem 5, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Onlar;
“ALLAH’ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir.”
(Enfal-2)

Onlar;
“ALLAH’a asla şirk koşmazlar.
(Furkan-68)

Onlar;
“(Her türlü) Zinaya asla yaklaşmazlar.”
(Furkan-68)

Onlar;
“Namazlarını huşu içinde ve dosdoğru kılarlar.”
(Mü’minun-2)

Onlar;
“Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler.”(Mü’minun-3)

Onlar;
“Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler.”
(Tevbe-20)

Onlar;
“Cahillerle asla tartışmazlar.”
(Furkan-63)

Onlar;
“Kınayıcının kınamasından hiçbir zaman korkmazlar.”
(Maide-54)

Onlar;
“Emanetlerine ihanet etmezler.”
(Mu’minun-8)

Onlar;
“Söz verdiklerinde sözünde dururlar.”
(Bakara-177)

Onlar;
“Yetimin hakkını kesinlikle yemezler.”
(Nisa-2)

Onlar;
“Yolda kalmışlara yardım ederler.”
(Bakara-177)

Onlar;
“insanların kusurlarını affederler.”
(Ali imran-134)

Onlar;
“Yalnızca ALLAH’a dayanıp güvenirler.”(Mücadele-10)

Onlar;
“Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler.”
(Furkan-63)

Onlar;
“Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler.”
(En’am-151)

Onlar;
“Hakk’ı bile bile gizlemezler.”
(Bakara-42)

Onlar;
“İnananlara ‘Sen mü’min değilsin’ demezler.”
(Nisa-94)

Onlar;
“Namuslarını (ırzlarını) korurlar.”
(Mü’minun-5)

Onlar;
“Anne ve babalarına öf bile demezler.”
(isra-23)

Onlar;
“Kötü zandan ve gıybetten kaçınırlar.”
(Hucurat-12)

Onlar;
“Ahidlerine (sözlerine) sadıktırlar.”
(Mü’minun-8)

Onlar;
“Zekatlarını hakkıyla verirler.
(Bakara-177)

Onlar;
“Mü’minlere karşı alçak gönüllüdürler.”(Maide-54)

Onlar;
“Darlıkta ve bollukta da infak ederler.”
(Ali imran-134)

Onlar;
“Gerçekten felaha kavuşanlardır.”
(Mu’minun-1)

Onlar;
“ALLAH’ın ayetlerini az bir menfaatle değiştirmezler.”
(Ali imran-199)

Onlar;
“Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler.
(Bakara-136)