Ali Diyordu

Ali Diyordu

Tem 1, 2009 2 Yazar: beytül ahzan


Leyla çiçeklere şöyle bir baktı

Baktı ki çiçekler Ali diyordu

Ali’ye ulaşmak aşk ister kardeş

Aşk’a gelen güller Ali diyordu.


Şemsini aradı yıllarca belki

Mevlana dönerken Ali diyordu

Nemrut’un yaktığı alevli ateş

Birden söner iken Ali diyordu.


Kuyuya varınca dertleşmek için

İnan ki kuyu da, Ali diyordu

İbni Mülcem, vurdu ama darbeyi

Vallahi kılıç ta Ali diyordu.


İlim kapısını gösterdi Resul

Kapı açıldıkça Ali diyordu

Başa geçen nice zorba insanlar

Başı sıkışınca Ali diyordu.


Ali doğacaktı Kâbe açıldı

Açılırken Kâbe Ali diyordu

İçeri girdiler açılan yerden

Kâbe’de misafir Ali diyordu.


Nuh Besmele çekti bindi gemiye

Halatı sökerken Ali diyordu.

Yusuf’u kuyudan çıkaran insan

İpini çekerken Ali diyordu.


Yakup Yusuf için gözyaşı döktü

Dökülen damlalar Ali diyordu

Musa Tur dağına gidip gelirken

Ne güzel insan bu Ali diyordu.


Eşin hayırlısı kimdir deyince

Fatıma: ey baba, Ali diyordu

Miraçta ne gördün yüce Peygamber

Perde arkasında Ali diyordu.


Ali peygamberi çok seviyordu

Peygamber her yerde Ali diyordu

Hazreti İbrahim Halil’di ama

Allah’a âşıktır Ali diyordu.


Peygamber sözünden bir şey anlayın

Beni kefenlesin Ali diyordu

Veda hac’cında da onca Sahabe

Bize Mevla oldun Ali diyordu.


Kerbela çölünde İmam Hüseyin

Dedem Resul, babam Ali diyordu

Yezit’e sordular ne istiyorsun

Bizim düşmanımız Ali diyordu.


A yazılmış Ali’ ninde başına

Bir gün sordum yüzüğümün kaşına

Bana dedi elini koy döşüne

Allah, Muhammed ve Ali diyordu.


Mehmet DEMİRER