Sen Dünyadan Gidince

Sen Dünyadan Gidince

Mar 3, 2010 0 Yazar: beytül ahzan


Ehlibeyt kapısına

Vardılar Resulullah

Gösterdiğin kapıyı

Kırdılar Resulullah.


O sevgili kızına

Vurdular Resulullah

Ali’den bile hesap

Sordular Resulullah.


Hüseyni de kumlara

Serdiler Resulullah

Bunlarda Müslümanım

Derdiler Resulullah.


Dünyalık muradına

Erdiler Resulullah

Dine çok büyük zarar

Verdiler Resulullah.


Başımıza çorabı

Ördüler Resulullah

Bu dünyada menfaat

Gördüler Resulullah.


Bunlar Müslüman gibi

Durdular Resulullah

Vermez bunca zararı

Ordular Resulullah.


Onlar tarih boyunca

Birdiler Resulullah

Ehlibeyt’in kanına

Girdiler Resulullah.


Sen dünyadan gidince

Sardılar Resulullah

Şer işleri hayıra

Yordular Resulullah.


Mehmet DEMİRER