Bayram

Bayram

Oca 11, 2010 2 Yazar: beytül ahzan
Bayram o gün olacak

Ki zulümler yok olsun

Mazlum öcü alınsın

Açın karnı tok olsun


Bayram o gün olacak

Batıl kökten silinsin

Her yer adalet dolsun

Hakkın kadri bilinsin


Bayram o gün olacak

Yalan dolan son bulsun

Kalplere kin yerine

Sevgi, muhabbet dolsun


Bayram o gün olacak

Hak emri kaim olsun

Ne bir yer, ne üç beş gün

Her yerde daim olsun


Bayram o gün olacak

İlim hikmet yol olsun

Yolumuz dosdoğru yol

Ne sağ ne de sol olsun


Bayram o gün olacak

Ki nur zulmeti yensin

Dünya leşi yerine

Rıza lokması yensin


Bayram o gün olacak

Ki salihler dünyayı

Miras alsın, bitirsin

Artık şeb-i yeldayı


Bayram o gün olacak

Ki çınlasın semada

Âl-i Muhammed’ledir

Hak söyleyen bir nida


Bayram o gün olacak

Ki seslensin münadi

Artık gerçekleşiyor

Yüce Allah’ın vâdi


Bayram o gün olacak

Ki “Ene’l-Mehdi” sesi

Kabe’den yükselerek

Mest eylesin her kesi


Bayram o gün olacak

Alsın Bakıyyetullah

Kerbelâ’nın öcünü

Aleyh-i Selamullah


Bayram o gün olacak

Kur’an Resul sünneti

Yeniden ihya olsun

Dünya görsün cenneti.


Musa AYDIN

20-Ocak-2005 / 10-Zilhicce- 1425