Canlara Canan

Canlara Canan

Mar 30, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

Ali, Ali, can Ali
Canlara cânân Ali
Mazlumların imdadı
Her yerde, her an Ali

Her dem Ali’dir demim
Yalnızlıkta hemdemim
Yaralara merhemim
Her derde derman Ali

Savm u salâtım Ali
Habl-i necâtım Ali
Hakk’a sırâtım Ali
Delil u burhân Ali

Sensin benim imamım
Evvel ve son kelamım
Aşkın, mey-i müdâmım
Ben sana kurbân Ali

Ey fahr-i Âdem Ali
Ey nefs-i Hâtem Ali
Aşk-ı Mücessem Ali
Mir’ât-ı Subhân Ali

Ali Ali hak Ali
Özü, sözü pâk Ali
Bir de bize bak Ali
Eyleme nisyân Ali

Etsen bir nazar eğer
İki cihana değer
Aşkınla olmuş meğer
Sultan, Süleyman, Ali

Cemâlin cilvegâhı
Cihanın pâdişahı
Cinânın şemsi, mâhı
Cennet u Rızvân Ali

Âyet-i Ekber  Ali
Sâkiy-i Kevser Ali
Rûh-i münevver Ali
Şerik-i Kur’an Ali

Haydar-ı Kerrâr Ali
Kâşif-i esrâr Ali
Ey şart-ı ikrâr Ali
Ey devr-i devrân Ali

Râyet-i izzet Ali
Âyet-i kudret Ali
Gâyet-i himmet Ali
Rahmet-i Rahmân Ali


Musa Aydın
2003-1424