Diyalog

Diyalog

Ara 8, 2009 0 Yazar: beytül ahzan


Dedim ki ey Mevla bir lütuf eyle

Önce bize güzel adını söyle


Dedi, adım Hüseyn sibt-i Peygamber

Hürriyet severler cem’ine rehber


Dedim, ceddin kimdir? Dedi ki, Resûl

Dedim anan? Dedi, Zehrâ-yı Betûl


Dedim ki ya baban? Dedi, Murtezâ

Kardeşlerin? Dedi, Zeynep, Müctebâ


Dedim ki nerede büyüdün Mevla?

Dedi, Peygamber’in omuzlarında


“Hüseyin bendendir ben Hüseyin’den”

Yüce Peygamber’dir bunu söyleyen


Dedim bacın Zeynep efsâne kadın

Onu anlat n’olur, sen anlat bize


Dedi, bacım Zeynep, Sığmaz ki söze

Sabrı dağa benzer, ilmi denize


Dedim, neye benzer sabrın, kıyâmın?

Dedi, anlatamaz hiçbir kelâmın


Dedim, okyanuslar? Dedi, küçüktür

Dedim, ya volkanlar? Dedi, sönüktür


Dedim mektebini özetler misin?

Dedi, cihât, sabır, izzet, şehâdet


Dedim, ya mesajın? Dedi, sizlere

Kur’ân ve Ehl-i Beyt yolu emânet


Dedim, Seccâd’ının ne idi rolü?

Dedi, oydu kıyamının resulü


Dedim, seni tanıyanlar nic’olur?

Dedi ki, bu şem’e olur pervâne


Dedim, ya aşkını yudumlayanlar?

Dedi, aklı gider, olur divâne


Mızraklar başında Kur’ân okudun

Eyle bunun sırrın âleme beyân


Dedi, evet, tâ ki âlemler bilsin

Bu baş olmuş Kur’ân yoluna kurbân


Dedim, o gül beden çiğnendi; neden?

Dedi, çiğnenmesin ahkâm-ı Kur’ân


Dedim, Yezitlerin kırbaçlarıyla

Resûl evladının açıldı başı


Dedi, ne sanırsın, tarih boyunca

Zâlimin, Yezidin, budur hep işi


Dedim, nolur Mevla beni afveyle

Bir de düşmanını bize vasfeyle


Dedi bunlar asla gelmez beyâna

Bilmek ister isen gel Kerbelâ’ya


Musa Aydın

1420 / 1999