Ehl-i Beyt-i Resulullah

Ehl-i Beyt-i Resulullah

Ara 26, 2009 1 Yazar: beytül ahzanArş-ı İlah’ın ziyneti

Âleme Hakk’ın nimeti

Peygamber’in emâneti

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Yolları Peygamber yolu

Karanlık yok hep nûr dolu

Nefsin değil Hakk’ın kulu

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Kimdir dersen yolları hak?

Git Kur’ân’a Sünnet’e bak

Özleri pâk, yüzleri ak

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Size ağlar sızlayan ney

Fedâ size fedâ her şey

Âşığız biz sizlere ey

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Hakkı görür hep gözünüz

Hakkı söyler hep sözünüz

Hakka gider hep iziniz

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Âlem tanımadı sizi

Gurbetiniz yaktı bizi

Büktü beli, kırdı dizi

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Kur’ân şâhid-i şânınız

Yoğruldu nurla cânınız

Hakla geçer her ânınız

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Aşkınızla yoğrulduk biz

Urvenize tutunduk biz

Hakkı sizinle bulduk biz

Ehl-i Beyt-i Resûlullâh!


Musâ Aydın

Ramazân-1420 / Ocak-2000