Fatıma’dır Fatıma’dır

Fatıma’dır Fatıma’dır

Kas 18, 2009 1 Yazar: beytül ahzan


Nisaü’l-alem serveri
Aliyy-i Haydar yaveri
Hak ve hakikat mihveri
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Sefiey-i mahşer olan
İlim, irfanla yoğrulan
Can verip cananı alan
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Alemin tek “ümm-ü eb”i
Ruh-i Nebi, can-i Nebi
Hilkat-i âlem sebebi
Fatıma’dır, Fatma’dır

Peygamber’in dürdanesi
On bir İmam’in annesi
İnsanlığın huriyyesi
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Yolunu mektep eyleyen
Kulu mukarreb eyleyen
Zeyneb’i Zeyneb eyleyen
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Dertlere derman eyleyen
Canlara ferman eyleyen
Alemi hayran eyleyen
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Kevni münevver eyleyen
Taşı mücevher eyleyen
Müşriki ebter eyleyen
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Her zerresi cennet kokan
Kullukta zirveye çıkan
Sel olup zalime akan
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Peygamber’in yadigâri
Kadınlığın iftihari
Anneliğin itibari
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Aliyy-i Murtaza’ya
Mana âleminde güneş
Cümle faziletlerde baş
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Sırlar menbai sinesi
Tufanda Nuh sefinesi
Cennetin en güzel süsü
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Gözyaşı aşkın Zemzemi
Can verir İsevî demi
Hasaneyn’in muallimi
Fatıma’dır, Fatıma’dır

Musa Aydın
Temmuz / 2005 – Cemaziyelahir / 1426