İyd-i Velayet

İyd-i Velayet

Tem 10, 2009 2 Yazar: beytül ahzan

hz aliMübârek olsun, mübârek olsun

İyd-i velâyet mübârek olsun

Mübârek olsun, mübârek olsun

Gönüllerimiz sevinçle dolsun


Gadirde dini Rabb-i Zülcelâl

Velâyet ile eyledi ikmâl

Hacc-ı vedada Habibi’ne Hak

Âyet-i teblîğ eyledi inzâl


Aliyy-i A’lâ, şâh-ı velâyet

Aldı Gadir’de hükm-i imâmet

Ye’se kapıldı cümley-i küffâr

Sürurla doldu Ahmed-i Muhtâr


Nefs-i Resûl u Haydar-ı Kerrâr

Ümmete oldu rehber u serdâr

Âşık-ı Sâdık, Ahmed’e lâyık

Şâh-ı lâ-fetâ, Kur’ân-ı Nâtık


Hubb-i Ali’yle yoğruldu canlar

Muhabbetinde döküldü kanlar

Ali Ali can, Mevlâ Ali can

Bu canlarımız canına kurban


Geldik kapına bayramdır diye

Lütfet elinle bize hediye

Ali  Ali can, Mevlâ Ali can

Bu canlarımız yoluna kurban


Hakîkatine and ola Mevla

Velâyetinden dönmeyiz asla

Sözün sözümüz, yolun yolumuz

İki cihânda sensin ulumuz


N’olursun eyle bizi de kabul

Biz de olalım kapında bir kul

Kurban oluruz o Kanber’ine

Kölen oluruz onun yerine


Sevgin imandır, buğzun nifâktır

Bütün hayatın mizân-ı haktır

Sensin aynullâh, sensin yedullâh

Canlar fedası ey Esedullâh


Gadîr Allah’ın imtinânıydı

Hem de ümmetin imtihanıydı

Nur-i İlâhî etti tecellî

Mevlâmız oldu Murtezâ Ali


Hayat seninle olur gülistân

Sensizlik her an vallahi zindan

Nazar edersen güler yüzümüz

Öteleri de görür gözümüz


Ey Ehl-i Beyt’in atası Mevlâ

Bizlere hakkın etâsı Mevlâ

Seni verene şükürler olsun

Hayatımız hep nurunla dolsun


Senin soyundan nesli imâmet

Âleme oldu Hak’tan inâyet

Her biri bir nur, her biri hüccet

Şems-i hidâyet, sahib-i ismet


Musa Aydın


18-Zilhicce-1423 / 19-Şubat-2003

[Mekke-i Mükerreme]