Kalk Ayağa Ey Teşne Leb…

Kalk Ayağa Ey Teşne Leb…

Oca 26, 2011 0 Yazar: beytül ahzan

Yatma sıcak kumda Hüseyn

Bak, açılmış râh-ı Fırât

Kalk sen de bir yudum su iç

Ağlaşıyor tüm kâinât


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Kalk ey şehitler serveri

Ey hür insanlar rehberi

Kalk incitme Peygamber’î

Anan Zehra-yı Ether-i


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Kalk ey meydanlar aslanı

Sen ey dertlerin dermânı

Yatma topraklarda böyle

Kalk dertlere dermân eyle


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Bedenin kalmış kefensiz

Başın mızrakta bedensiz

Sen kâinâtın ruhusun

Âlem neye yarar sensiz


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Ey sâhipsizler sâhibi

Neden unuttun Zeyneb’i

Kulak ver şu feryâdına

N’olursun gel imdadına!


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Seccad’ın hasta yatakta

Zeynep’tir bir tek ayakta

Yalnız başına neylesin

Kime derdini söylesin?!


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Ey bâğıbân kalk ayağa

Kalk bir nazar eyle bağa

Bak, susuz kalmış güllerin

Ötmüyor hiç bülbüllerin


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Bak açtı kahpe zâlimler

Başını masum kızların

Kalk artık bildir haddini

Kâfirlerin, soysuzların


Kalk ayağa ey teşne leb

Yalnız kalmış bacın Zeyneb


Musa Aydın

22-Zilkade-1420 / 28 Şubat-2000