Şah-ı Merdan

Yazar: beytül ahzan Tarih: 24 Nisan 2010 6.5K kez okundu Musa Aydın Şiirleri 1 Yorum
Şah-ı Merdan
5 (100%) 1 vote


Şâh-ı merdân, şir-i Yezdân, ya Ali


Rükn-i imân, rûh-i Kur’ân, ya Ali


Gördü Âdem, sonra âlem nûrunu

Ahmed’in nûruyla her an, ya Ali


Her nebîden, her velîden, aşkına

Aldı Rahmân, ahd-ü peymân, ya Ali


İlk gününde, öz evinde, Hak seni

Evvel-âhir, etti mihmân, ya Ali


Ey velâyet şemsi doğduğun zaman

Başka nurlar oldu pinhân, ya Ali


Hakkı bulsun, tâlib-i sâdık diye

Seni Sübhân, kıldı mizân, ya Ali


Mâsivânın ilmi ancak katrecik

Sendekiyse bahr-i ummân, ya Ali


Cümle esrâr-ı hakikat madeni

Âleme üstâd-ı irfân, ya Ali


Kalk ayağa, takdim eyle bir daha

Âleme binlerce Selmân, ya Ali


Aşkın ey maşûk-i âlem bizlere

Verdi cân, ey cân-ı cânân, ya Ali


Gerçi miskin bir kulum, yok bir şeyim

Zenginim aşkınla her an, ya Ali


Yok değişmem aşkını vallâhi ben

Verseler mülk-i Süleymân, ya Ali


Kâinâtın hükmü Mevlâ sendedir

İzn-i Hak’la eyle fermân, ya Ali


Et tecellî bizlere ey nûr-i Hak

Tûr-i nefsi eyle virân, ya Ali


Nolur etsen ey cömertlik madeni

Bizleri sofranda mihmân, ya Ali?


Sensiz âlem bir harâbe serverim

Olduğun her yer gülistân, ya Ali


Sen olursan zindânım cennet olur

Olmasan cennet de zindân, ya Ali


Nâm-ı zi-şânın eder her müşkülün

Hallini vallâhi âsân, ya Ali


Nûr cemâlin arzular hasta canım

Yetti artık câna hicrân ya Ali


Et nazar gör hâlimiz çok pür melâl

Dostların hâli perişân ya Ali


Gel elinde zülfikâr ey şir-i Hak

Taht-ı zulmü eyle virân ya Ali


Bak cihânın her yeri dolmuş fesat

Gel adâlet dolsun her yan ya Ali


Ey tabîb-i cümle âlem bir de gel

Dertlere bak, eyle dermân ya Ali


Şemsi balçıkla sıvayıp durdular

Hizb-i isyân, hizb-i Şeytân ya Ali


Hak Teâlâ nurunu etti tamam

Düşmanın da kaldı hayrân ya Ali


Dün değil, bugün değil, mahşere dek

Bekler imdât cümle insan ya Ali


Geldi sâiller kapına çâresiz

Boş çevirme, eyle ihsân ya Ali


Geçti ömrümüz abeste büsbütün

Gitti her şey kaldı hüsrân ya Ali


Tek ümidimiz sana ey Murtezâ

N’olur artık etme pişmân ya Ali


Ruz-i mahşerde ederken ictimâ

Cümle cinn u cümle insan ya Ali


Cenneti nârı bölen sensin o gün

Sana muhtaç dost o düşman ya Ali


Gün o gündür bizlere ey mevlâmız

Kıl şefâat, etme nisyân ya Ali

Musa Aydın

Ramazân-1419 / Ocak-1999

Yorum Bırak

 1. İsa mehdevi dedi ki:

  kimdir Ali
  1
  Ben kimim Aliyi, kuran tanıtmış
  İhlasla canını, Allah’a satmış
  Nebi hicret etti, kafir elinden
  Gönüllü olarak, yerinde yatmış

  2
  Bedir savaşında, en önde duran
  Abu Cehilleri, yüzüstü vuran
  Hayber savaşında, bayrak elinde
  Allah’ı çağırıp, Merhebi, yıkmış
  3

  Genç yaşta Allaha, iman getirmiş
  Rükuda fakire, Zekâtın vermiş
  Peygamberin kendi, nefsinden olan
  Arafat çölünde, beraat sunmuş

  4
  Uhut savaşında, yaralar almış
  Korkmadan Allah’a, canını satmış
  Mekke savaşında, Kâbe üstünde
  Nebinin emriyle, putları kırmış

  5
  Allah tarafından, veli seçilmiş
  Mümin, münafık, onunla tanınmış
  Hendek savaşında, yalnız başına
  İslam ordusuna, zafer kazanmış

  6
  Hal ete suresi, şanında inmiş
  La feta, yalnızca, ona verilmiş
  Gururlanın buna, Ali dostları
  Alidir kebede dünyaya gelmiş

  7
  8
  Nebi buyurmuştur, denir dillerde
  Aliden ayrılan, kalır çöllerde
  Şu gerçektir İsa, inkâr edilmez
  Alinin sevgisi, var, gönüllerde

  İsa Mehdevi