Sena ve Selam

Sena ve Selam

Mar 7, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

Sonsuz hamd u senâmız
Sana Yüce Mevlâ’mız.

Sensin Rahmân u Rahîm
Alîm, Hekîm ve Kadîm.

Sensin her şeye Kâdir
Tevbekârlara Gâfir.

Sen her yerde Hâzır’sın
Amellere Nâzır’sın.

Her şeyi duyan gören
Âleme hayat veren.

Sensin yegâne İlâh
Sensin sırlara agâh.

Candan yakınsın cana
Kulluk yakışır sana.

Ârifler sana vurgun
Âşıklar sana meftûn.

Ey mazlumun Allah’ı
Ey miskinin penâhı.

Selâm olsun Âdem’e
Âdem’den ta Hâtem’e.

Bütün hak Enbiyâyâ
Cümle-yi Evliyâ’ya.

Selâm olsun Hâbil’e
Hem Nûh’a hem Halîl’e

Hem Ruhullah İsâ’ya
Kelimullah Musâ’ya.

Selâm olsun Ahmed’e
Nûr-i Hak Muhammed’e.

Hakk’ın hak Habib’ine
Canların Tabib’ine.

Selâm olsun Ali’ye
O en büyük veliye.

Selâm Esedullah’a
Selâm o Aynullah’a.

O şems-i velâyete
O ruh-i imâmete.

Selâm olsun Zehrâ’ya
O mutahhar mayaya.

Mehd-i ismetullah’a
Ruh-i Resulullah’a.

Selâm olsun Hasan’a
Canlara can o cana.

Zehra’nın ilk gülüne
Velâyet bülbülüne.

Selâm olsun Hüseyn’e
O şems-i meşrikayne.

O en büyük kurbâna
O konuşan Kur’ân’a.

Selâm oniki nûra
Selâm oniki yâra.

O “Oniki İmâm”a
Oniki şanlı nâma.

Selâm nurlu yüzlere
Velâ dolu gözlere.

Hakk’a giden izlere
Hak söyleyen sözlere.

Selâm sâlih kullara
Kenetlenen kollara.

Kardeşliği seçene
Aşk dolusun içene.


Musa Aydın

8-Şubat-2004 / 18-Zilhicce-1424

(Gadir-i Hum Bayramı- Adana )