Velâ Kevseri

Velâ Kevseri

Ara 6, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

Zehra vücuduyla vucûd âlemi

Gördü gözleriyle cennet nişânı

Eğer izleseydi, dünya yolunu

Şüphesiz ederdi cennet cihânı


Hak’tan Habib’ine eşsiz hediye

Kâfirleri ye’se düşüren “Kevser”

Zürriyeti aldı bütün âlemi

Sevinen kâfiri eyledi ebter


Ezelden ebede nisâ serveri

Nübüvvet meyvesi Zehrây-ı Ether

Velâyet zevcesi “Velâ Kevseri”

İmâmet annesi Allâh-u Ekber


Fedakârlık, izzet, iffet, adâlet

Şecâat mektebi, Zehrâ mektebi

Baba şehit, ana, evlatlar şehit

Şehâdet mektebi, Zehrâ mektebi


Âdem’den âlemin sonuna kadar

Eğer olmasaydı Murtezâ Ali

Eşi olmazdı kimse Zehrâ’nın

Yetiştirmiş onu Mustafâ eli


Zehrâ ismetine en büyük delîl

Ahzâp suresinde “Tathîr âyeti”

Yüce Hak ederek ayeti nâzil

Tamamladı âlemlere hücceti


Resul’ün sözüdür Betül hakkında

“Hakk’ın rızâsıdır Zehrâ rızâsı”

“Benim bir paremdir kızım Fâtıma”

“İtretimi sevmek dinin esâsı”


Kerbelâ çölünde kıyâma duran

Asıl Fâtıma’dır; sorarsan neden?

Hüseynî bir kıyâm için Hüseyn’i

Fâtıma elidir terbiye eden


Sırrı neydi ya Rab ederdi Zehrâ

Ömür baharında ölüm arzusu?

Neden gece neden gizli defnetti

Murtezâ gülünü, neydi korkusu?


Zehrâ evladının çilelerinde

Kalbim pâre-pâre bin bir yaradır

O musîbetlerden sonra bu dünya

Fâtıma dostuna mâtemserâdır


Görürsün dünyada nereye baksan

Bir şehit yatmıştır Zehrâ torunu

Hakikat ehline ışık tutacak

Koruyacak elbet Allah nûrunu


Musa Aydın

1413/ 1993