Velayet Gülzarımız

Velayet Gülzarımız

Mar 22, 2010 0 Yazar: beytül ahzan

Yüce Peygamberimiz
Ey ulu önderimiz
Biz yoluna askeriz
Seviyoruz biz seni.


Ey Aliyy-el Murtezâ
Ey mazlûmlara baba
Yoluna canlar fedâ
Seviyoruz biz seni.


Ey Fâtımet-üz Zehrâ
Ey mu’minlere ana
Muhtacız vallâh sana
Seviyoruz biz seni.


Selâm ey İmâm Hasan
Ey bütün âleme can
Cânımız sana kurban
Seviyoruz biz seni.


Ey Hazret-i Hüseyin
Kanınla dirildi dîn
Ey İmâm-ı âlemîn
Seviyoruz biz seni.


Zeyn-ül Âbidin İmâm
Ruhuna binbir selâm
Övünür senle İslâm
Seviyoruz biz seni.


İmâm-ı Bâkır Mevlâ
İlmin sonsuz bir deryâ
Muhtaçtır sana dünyâ
Seviyoruz biz seni.


İmâm Cafer-i Sâdık
Sensin her şeye lâyık
Âlemler sana âşık
Seviyoruz biz seni.


Mûsa-yı Kâzım ey nûr
Ey gönüllere sürûr
Zindân oldu sana Tûr
Seviyoruz biz seni.


Rızâ şâh-ı Horâsân
Dünyalar sana hayrân
Gönlümüzdesin her ân
Seviyoruz biz seni.


Muhammed Takî, Cevâd
Sensin âleme üstâd
Eyle bize şefâat
Seviyoruz biz seni.


İmâm Aliyy-ün Nakî
Bir lakabın da Hâdî
Ey mu’minler ümidi
Seviyoruz biz seni.


İmâm Hasan Askerî
Hak yolunun rehberi
Ey hilkatın cevheri
Seviyoruz biz seni.


Mehdî-yi Sâhib Zamân
Sen Ey canlara cânân
Gel bitsin artık hicrân
Seviyoruz biz seni.


Ey ondört masûm-i pâk
Her şeyiniz haktır hak
Düşmanlarınız nâpâk
Seviyoruz biz sizi.


Ey nûr kaynaklarımız
Velâyet gülzârımız
Sonsuz iftihârımız
Seviyoruz biz sizi.


Musa Aydın
23-Zilkade-1420 / 29-Şubat-2000