Yaralandım Bacı Zeynep

Yaralandım Bacı Zeynep

Mar 9, 2011 1 Yazar: beytül ahzan

Yalnız kaldım artık bacı

Şehid oldu yarenler hep

Selam ey başımın tacı

Yaralandım bacı Zeynep.


Veda vakti gelip çattı

Bela tüm alemi tuttu

Elimdeki elem yattı

Yaralandım bacı Zeynep.


Susuzluktan ciğer yandı

Fırat kanlara boyandı

Semâda hem güneş dondu

Yaralandım bacı Zeynep.


Önümde Kâsım’ın na’şı

Ekber’imin kanlı başı

Başım yardı bela taşı

Yaralandım bacı Zeynep.


Gülistânım hazân oldu

Yerde gökte tufan oldu

Dağ taş bile nâlân oldu

Yaralandım bacı Zeynep.


Bu çöl bana Minâ bacı

Sana Merve safâ bacı

Göster sabr u rızâ bacı

Yaralandım bacı Zeynep.


Bu çölde imtihan oldum

Din uğruna kurban oldum

Hak-bâtıla furkân odum

Yaralandım bacı Zeynep.


Bırakma sen kanım batsın

Bırakma sancağım yatsın

Kervanıma sen umutsun

Yaralandım bacı Zeynep.


Sabret düşman sevinmesin

Hizb-i Şeytan sevinmesin

Sabret şeytan övünmesin

Yaralandım bacı Zeynep.


Bacı ey şeydâ bülbülüm

Zehrâ ıtırlı ey gülüm

Mukadderdir Hak’tan ölüm

Yaralandım bacı Zeynep.


Elveda ey bacı Zeynep

Seninle yaşar bu mektep

Benimle anılırsın hep

Yaralandım bacı Zeynep.


MUSA AYDIN