Zehra Nuru

Zehra Nuru

Kas 21, 2009 0 Yazar: beytül ahzan

Cümâdel-Uhra’nın yirmisinde

Sardı âlemleri, Zehrâ nuru

Cemâlin, kemâlin zirvesinde

Fahr-i insan, kadınlar onuru


Sen bize Rahman’ın Kevser’isin

Ehl-i Beyt-i Resul mihverisin

Cennetin ıtrını bizler senden aldık

Hakikatın sırrını biz sende bulduk


Dünyalar nuruna kaldı hayran

Leylet-ül Kadrine indi Kur’ân

Medhini Rabbimiz eylemiştir

Baban “Ümm-ü Ebihâ” demiştir


Sen bize Rahman’ın Kevser’isin

Ehl-i Beyt-i Resul mihverisin

Cennetin ıtrını bizler senden aldık

Hakikatın sırrını biz sende bulduk


Ahmed’in canısın, ruhusun sen

Belâ tufânının Nuh’usun sen

Âlem u Âdem’in tâcısın sen

Faziletteki miracısın sen


Sen bize Rahman’ın Kevser’isin

Ehl-i Beyt-i Resul mihverisin

Cennetin ıtrını bizler, senden aldık

Hakikatın sırrını biz, sende bulduk


Rızan ey Fâtıma, Hak rızâsı

Sevginiz dinimizin esâsı

Yolun tıpkı Resul’ün yoludur

Bu yol aydınlık ile doludur


Sen bize Rahman’ın Kevser’isin

Ehl-i Beyt-i Resul mihverisin

Cennetin ıtrını bizler, senden aldık

Hakikatın sırrını biz, sende bulduk


Musa Aydın

Cumâdel-Uhrâ-1421, Eylül-2000