Ramazan Ayında Namazlardan Sonra Okunan Dua

Ramazan Ayında Namazlardan Sonra Okunan Dua

Ağu 22, 2009 2 Yazar: beytül ahzan


Ramazan Ayında Namazlardan Sonra Okunan Dua

“Ya aliyyu ya azîm, ya gafûru ya rahîm, ente’r-rabb’ul-azîmullezî leyse kemislihi şey’un ve huve’s-sîmiu’l-besîr ve haza şehrun azzamtehu ve kerremtehu ve şerraftehu ve fazzeltehu ale’ş-şuhûr  ve huve’ş-şehrullezî ferazte siyamehu aleyy  ve huve şehru ramazan, ellezî enzelte fîhi’l-gur’an, huden li’n-nasi ve beyyinatin mine’lhuda ve’l-furgan, ve cealte  fîhi leylet’el-gadr ve  cealteha  hayran min elfi şehr , feya ze’l-menni vela yumennu aleyk, munne aleyye bi-fekaki ragabetî min’en-nar, fîmen temunnu aleyh ve edhilnil-cennete bi-rahmetike ya erham’er-rahimîn.

ANLAMI

“Ey yüce,ey ulu, ey çok çok bağışlayan, ey rahim ; hiçbir eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi duyan ve her şeyi gören ulu Rabb sensin. Bu, yücelttiğin, değer verdiğin, şereflendirdiğin ve bütün aylardan üstün kıldığın bir aydır. O, orucunu bana farz kıldığın aydır.İşte o, ramazan ayıdır ki
ki onda Kur’an’ı halkı hidayet etmek, hidayet yolunu açıklamak ve hakkı batıldan ayırmak için indirdin; Kadir gecesini o aya yerleştirdin ve o geceyi bin aydan daha hayırlı ve üstün kıldın. Ey yarattıklarına minnet hakkı olan ve kimsenin onun üzerinde minnet hakkı bulunmayan Allah, minnettar ettiklerin arasında beni de minnettar kılıp vücudumu cehennem ateşinden kurtarıp cennetine yerleştir ;rahmetinin hakkı için ey merhametlilerin en merhametlisi!”