Allah’ım! Bilip de örtme ve haberi olup da cezalandırmama övgüsü sana özgüdür. Bizlerden her biri, birtakım ayıp işler yapmıştır, ama sen onu o işleriyle tanıtmamışsın; birtakım çirkin fiiller işlemiştir, ama sen onu rüsva etmemişsin; kötülüklere bürünmüştür, ama sen kimseyi onun bu hâline vâkıf kılmamışsın.

Nice yasaklarını çiğnemiş, bize bildirdiğin nice emirlerini aşmış, nice kötülükleri kazanmış ve nice yanlışlıklara düşmüşüz ki, bakanlar/görenler değil, sen onları biliyordun ve onları açığa vurmaya herkesten çok kadirdin. Fakat sen, bize bahşettiğin selâmet hâliyle, insanların ayıplarımızı görmesine, rezaletlerimizi duymasına engel oldun.


O hâlde, ayıplarımızı örtmeni ve çirkin işlerimizi gizlemeni; bizler için kötü huydan ve çirkin işlerden engelleyici, günahları silen tövbeye ve övülen yola özendirici bir öğütçü kıl. Bunu en yakın zamanda gerçekleştir ve bizi senden gafil olmaya duçar etme. Çünkü artık sana yönelmiş ve günahlardan tövbe etmişiz.

Allah’ım! Yaratıklarının içinden beğenip seçtiğin Muhammed’e ve onun, temiz kullarının seçkini olan soyuna salât eyle ve bizleri, emrettiğin gibi, onları dinleyenler, onlara itaat edenler kıl.

Yorum Bırak