Şia’nın Hadise Amel Etmedeki Metodu

Şia’nın Hadise Amel Etmedeki Metodu

Tem 4, 2009 0 Yazar: beytül ahzan


Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) yahut Ehl-i Beyti’nden vasıtasız olarak duyulan hadisler, Kur’an-ı Kerim’in ayeti hükmündedir. Ancak vasıtalarla elimize ulaşan hadislere gelince; Şia’nın onlara amel etmesi şu şekildedir.


Kur’an’ın nassına göre yakin ve kesin bilgi üzere kurulu olması gereken itikatla ilintili öğretilerde, ancak mütevatir, yahut doğruluğuna kesin şahitler bulunan hadislere amel olunur. Bu iki kısmın dışında, “Haber-i Vahid” diye adlandırılan hadis muteber değildir.

Ama şer’i hükümleri çıkarmada bir takım deliller gereğince mütevatir ve kat’i hadisin yanı sıra genelde güvenilir olan Haber-i Vahid’le de amel olunur.[1]

Böylece, mütevatir ve kat’i hadis, Şia’ya göre kayıtsız şartsız hüccettir ve uyulması lazımdır. Kat’i haber dışındaki Haber-i Vahid, genelde güvenilir olma kaydıyla, yalnızca şer’i hükümlerde hüccettir.

———–

1- Usul bilgisinin Haber-i Vahid’in hücciyeti bölümüne bakılsın.

——–

“Allame Tabatabai”nin “İslamda Şia” adlı kitabından alıntıdır.