Dert Elçisi

Dert Elçisi

May 17, 2010 0 Yazar: beytül ahzan


Sen Rahmân’ın rahmetinin
Ey en parlak tecellisi.

Sen karanlık şu dünyanın
Ey en coşkun nur çeşmesi.

Sen kulluğun insanlığın
Ey en kâmil âbidesi.

Sen bâtılın karşısında
Ey hakikat temsilcisi.

Sen Kureyş’in yetimiyken
Ey kâinat efendisi.

Sen son gelen peygamberken
Ey mahlûkat birincisi.

Sen nübüvvetin tâcının
Ey en kutsî nur incisi.

Sen hiç mektep görmemişken
Ey ilimler medinesi.

Sen ey halkın Hâlik’inin
En değerli habercisi.

Sen çekinen kulaklarda
Ey Allah’ın kutlu sesi.

Sen tebessüm sembolüyken
Ey en dertli dert elçisi.

Ahmed Azadî