Kanlı Gömlek

Kanlı Gömlek

Kas 16, 2015 0 Yazar: beytül ahzan

kerbela

Fatima, peygamberin ciğerinin parçası
Bugünlerde yüzünde kederin izleri var
Belli ki bir derd sakli nazenin yüreğinde
Herkesten sakladığı sırları gizleri var

 

Kederini derdini sinesinde gizlerken
Hasan ile oynayan Hüseyini izlerken
Gözünün önündeki yavrusunu özlerken
Gamla yüklü yüreği yaş dolu gözleri var

 

Sıkıntılı yüreği, ondan dumanlı başı
Zehir olmus kaç gündür yediği ekmek aşı
Dert ortağı sırdaşı hem kızı hem yoldaşı
Zeynebine vasiyet edecek sözleri var

 

Cibril haber vermişti Huseyn yalnız kalacak
Kerbela diyarında susuz şehit olacak
O mübarek bedeni kanlar ile dolacak
Zehra’nın yüreğini yandıran közleri var

 

Hüseyn Şehit olunca kefeni olmayacak
Ne kardeşi ne dostu yareni kalmayacak
Cenaze namazını kimseler kılmayacak
Düşündükçe sızıdan titreteyen dizleri var

 

Geleceği derk edip dert ile erir iken
Susmak kolay değildi zulmü görür iken
Huseyn için diktiği gömleği verir iken
Zeynep ile gizlice raz u niyazları var

 

Sene altıyüzseksen vakit mah-ı muharrem
Kapladı gökler ile yeri ah-ı muharrem
Meydanda yaralandı mazlum şah-ı muharrem
Kan deryası içinde Allaha nazları var

 

Huseyn kefen olacak gömleğini giyince
Elveda yavrularım gidiyorum deyince
Mahcubiyetle başın yere doğru eyince
Baba gitme diyerek ağlayan kızları var

 

Hüseyndir Kerbelada Hak kelamı söyleyen
Zulme boyup eğmeyip şehadeti yeğleyen
Başı kesilir iken Hakkı beyan eyleyen
Pak pakize soyları Nebevi özleri var

 

Hüseynin şehadeti derde saldı feleği
Zeynebin eyvah sesi ağlattı ins meleği
Aldığında fark etti kanla dolu gömleği
Rahim Rahman Allahı zikreden cüzleri var

 

Hüseyne kıyanların kırılsaydı elleri
Büküleydi belleri lal olaydı dilleri
Hüseyn’in yarenleri saşırmazlar yolları
Yol gösteren on iki nurlu yıldızları var

Arzu Çetinkaya