Kur’ân-ı Nâtık

Kur’ân-ı Nâtık

Nis 4, 2011 1 Yazar: beytül ahzan

Ali imâmım

Güzel kelâmım

Sana selâmım

Ali, Ali can

 

Ali’dir tayyib

Ali’dir tabib

Ali’dir habib

Ali, Ali can

 

Sana varayım

Hakkı bulayım

Kölen olayım

Ali, Ali can

 

Ali meramım

Yüce makamım

Sana selâmım

Ali, Ali can

 

Ali’dir burhân

Ali’dir irfân

Ali’dir imân

Ali, Ali can

 

Ali’dir kâid

Ali’dir zâhid

Ali’dir şâhid

Ali, Ali can

 

Ali’dir Hayder

Ali’dir Sefder

Ali muzaffer

Ali, Ali can

 

Avn-i zaifân

Hüccet-i Yezdân

Lisân-i Kur’ân

Ali, Ali can

 

Ali’dir cevâd

Ali’dir câvid

Ali’dir vâhid

Ali, Ali can

 

Ali hünerver

Rehber u server

Şefi-i mahşer

Ali, Ali can

 

Penâh-ı insan

Fâris-i meydan

Kâtil-i udvân

Ali, Ali can

 

 

Ali Murtazâ

Ali muktedâ

Ali’dir mevlâ

Ali, Ali can

 

Kur’ân-ı nâtık

Âşık-ı sâdık

Zehrâ’ya layık

Ali, Ali can

 

Vâris-i Âdem

Vasîyy-i Hâtem

Mevla-yı âlem

Ali, Ali can

 

Ali’dir kerrâr

Maden-i esrâr

Gönlüme bahar

Ali , Ali can

 

Ali’dir âbid

Ali’dir sâcid

Ali’dir şehid

Ali, Ali can

 

Savm u salâtım

Habl-i necâtım

Güzel hayatım

Ali, Ali can

 

Ali’dir merhem

Ali’dir hemdem

Ali’siz nidem

Ali, Ali can

 

 

Muhessenâtım

Dem-i memâtım

Ali imdâdım

Ali, Ali can

 

Ali sırâtım

Ali berâtım

Ali muradım

Ali, Ali can

 

Ali cemâlım

Ali kemâlım

Lisan-ı hâlım

Ali, Ali can


Ali devâdır

Ali şifâdır

Ali duâdır

Ali, Ali can

 

Ali’dir Minâ

Merve ve Sefâ

Şâh-ı lâ fetâ

Ali, Ali can

 

İmâm-ı berhak

Valiy-i mutlak

Mâlik-i eflâk

Ali, Ali can

 

Saye-yi rahmet

Heykel-i vahdet

Sahib-i savlet

Ali, Ali can

 

Âleme server

Sıddık-ı ekber

Can-ı Peygamber

Ali, Ali can

 

Benim penâhm

Emir u şâhım

Hem kıblegâhım

Ali, Ali can

 

Ali’dir Sâki

Ali’dir Bâki

Benzeri kim ki

Ali, Ali can

 

Şehr-i ilme bâb

Şehid-i mihrâb

Âşık-ı bitâb

Ali, Ali can

 

En büyük âyet

Mezhar-i ismet

Ehl-i kerâmet

Ali, Ali can

 

Ve Rabb-il felak

Hem mihver-i hak

Ali’dir elyak

Ali, Ali can

 

Yüce ünvanlı

Celalı şanlı

Cemalı kanlı

Ali, Ali can

 

Kalpte muhabet

Canda selâmet

Gâsim-i cennet

Ali, Ali can

 

Delil u hadî

Hakk’a münadî

Zikirdir yâdı

Ali, Ali can

 

Ali’dir mensûr

Ali’dir nâsır

Ali’dir nazır

Ali, Ali can

 

Hakir bir kulum

Ali’dir yolum

Ali’dir ulum

Ali, Ali can


ALİ KIRAN