Bu Yola Baş Koyan Gelsin

Bu Yola Baş Koyan Gelsin

Kas 22, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

bu yola baş koyan gelsin

Hey dostum! Gördün mü açları, çıplakları, yalın ayaklıları, gördün mü parçalanmış bedenleri, kıvranarak can çekişip feryad edenleri!  Gördün mü dumansız evleri, künyesizleri, tutsakları, coğrafyam kan ağlıyor, kin kokuyor, makineli tüfekler ölüm kusuyor. Hey dostum! Direniş muştusu arşa yükseliyor. Kara bir öfke ha kalktı ha kalkıyor. Zincire vurulmuş mazlumlar uyanıp ayaklanıyor! Washington’un firavunları mazlumların kanıyla boğuluyor….


Şirki imha etmek için küfre karşı duran gelsin
Gerçek dosta gitmek için şevkiyle put kıran gelsin
Vech-i Hakk’a bakmak için Mevla’sını bulan gelsin
Nur tacını takmak için Hakk’a kurban olan gelsin.


Dini hakim kılmak için şehadete kanan gelsin
Maşukunu bulmak için aşk oduyla yanan gelsin
Şer’i düzen kurmak için Hakk yolda can veren gelsin
Küfre darbe vurmak için kan gülünden deren gelsin.


Bu yolda can vermek için kurb-u Hakk’a eren gelsin
Şehadete ermek için nur bağına giren gelsin
Ruhu Hakk’a satmak için gül olup da solan gelsin
Nikapları atmak için kalbi nurla dolan gelsin.


Şehadete koşmak için Hizbullah’ım diyen gelsin
Engelleri aşmak için kandan libas giyen gelsin
Kıyam üzre durmak için bu yola baş koyan gelsin
Muhammed’e varmak için Elestü’yü duyan gelsin.


Şer’i yolda cihad için terki dünya eden gelsin
Hükmü dini bünyad için Hakk dergaha giden gelsin
Dünyaya nur saçmak için fenafillah olan gelsin
Rıdvanlara uçmak için feyzi hakla dolan gelsin.


Zulme karşı durmak için nehir olup akan gelsin
Küfre hesap sormak için gemileri yakan gelsin
Putu yere sermek için yumrukları sıkan gelsin
Zulme göğüs germek için tağutları yıkan gelsin.


Küfre korku salmak için ölümlere koşan gelsin
İntikamlar almak için seller gibi coşan gelsin
Kıyamlara kalkmak için gözü kara olan gelsin
Müşrikleri yıkmak için gönlü yara olan gelsin.


İman ile ölmek için şeriata uyan gelsin
Nur Cemali görmek için küfre karşı koyan gelsin
Cennetleri almak için canın Hakk’a satan gelsin
Nur yurdunda kalmak için nuruna nur katan gelsin.

İslami Davet