Ey İmam Elveda

Ey İmam Elveda

Haz 7, 2010 1 Yazar: beytül ahzan

Nur saçmaktadır mütebessim cemalin
Hizbullahi ümmettir senin iyalin
Yeni ufuklar açıyor yüce halin
Bağ-ı irfan tecellisidir kemalin.

Dest-i İbrahimsin sen ey İmam elveda!
Put kıran Humeynisin sen ey İmam elveda!

İnkılabındır bize ilahi sada
Sana lebbeyk demekte ruh-u şüheda
Mukaddes hattındır bize rah-ı huda
Ruh-u canımız olsun bu yola feda.

Heybet-i Musasın sen ey İmam elveda!
Şefkat-i İsasın ey ey İmam elveda!

Her zaman sırat-ı müstakimde kaldın
Bahr-ı irfanın derinliğine daldın
İnkılapla asra izzet şeref saldın
Rah-ı Rasulü canlandıran hayaldin.

Gül-ü Muhammedisin sen ey İmam elveda!
Bülbül-ü Ahmedisin sen ey İmam elveda!

İSLAMİ DAVET